Camera giao thông: Theo nội dung video, chiếc xe tải phóng nhanh, gặp đường trơn khiến xe drift đỗ gọn vào sân nhà dân ven đường.
In bài viết

Truyền hình