Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng làm Trưởng đoàn, đã đến kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2021 tại Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 1.
Lan tỏa cuộc thi ‘Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam’ tại các tỉnh Tây Nam Bộ Lan tỏa cuộc thi ‘Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam’ tại các tỉnh Tây Nam Bộ
Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” do Bộ Quốc phòng tổ chức lần này khẳng định thêm một lần nữa về vị trí, tầm quan trọng của Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra bắn đạn thật năm 2021 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra bắn đạn thật năm 2021
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật súng ngắn K54 bài 1b và 1c và súng tiểu liên AK bài 2 cho cán bộ, nhân viên trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng.

9 tháng đầu năm 2021, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị; tập trung quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức tình hình nhiệm vụ, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ. Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chính trị tư tưởng, coi trọng công tác dự báo và giải quyết tình hình tư tưởng.

Bộ Tổng Tham mưu QĐNDVN kiểm tra tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1
Trung tướng Nguyễn Trọng Bình kiểm tra tàu CSB 2008/Hải đội 112/ Hải đoàn 11/BTL Vùng Cảnh sát biển 1.

Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ thông báo chính trị, thời sự, ngày Chính trị - Văn hóa tinh thần, ngày Pháp luật và thực hiện “Mỗi ngày học một điều luật”, “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”. Triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác Dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực SSCĐ theo quy định, sẵn sàng phối thuộc với Quân chủng Hải quân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo khi có lệnh. Triển khai thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tuyên truyền để tàu cá Việt Nam không sang khai thác, đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, vi phạm nhất là các đợt cao điểm và tháng cao điểm phòng chống tội phạm ma túy. BTL Vùng đã chủ động phát hiện, sử dụng lực lượng kiểm tra, phối hợp điều tra, xử lý 420 tàu với số tiền gần 600 triệu đồng. Phát hiện, bắt giữ, phối hợp điều tra, xác minh 17 vụ vi phạm thuộc lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; xử phạt vi phạm hành chính trên 750 triệu đồng; tang vật bị tịch thu được, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng bán sung quỹ nhà nước gần 4,7 tỷ đồng.

Triển khai, hướng dẫn bộ đội tích cực tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu luật Cảnh sát biển” bằng hình thức trực tuyến. Tập trung bảo đảm tốt các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sang chiến đấu, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và các nhiệm vụ đột xuất khác, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ của đơn vị.

Thay mặt đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của BTL Vùng Cảnh sát biển 1 từ đầu năm 2021 đến nay. Đơn vị đã đoàn kết, khắc phục, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc và có nhiều nét mới trong xây dựng đơn vị.

Bộ Tổng Tham mưu QĐNDVN kiểm tra tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1
Trung tướng Nguyễn Trọng Bình kiểm tra sổ sách trên tàu.

Về phương hướng trong thời gian tiếp theo, đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là đội ngũ làm công tác pháp luật. Nắm bắt chặt chẽ tình hình tư tưởng của quân nhân, dự báo, giải quyết tốt tình huống có thể xảy ra.

Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh, an toàn trên vùng biển được phân công; tiếp tục củng cố, bổ sung hệ thống văn kiện chiến đấu sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của đơn vị trong tình hình mới; nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, kỷ cương; xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong toàn đơn vị; không ngừng nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm kỹ thuật; huấn luyện, khai thác sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các loại vũ khí trang bị kỹ thuật bảo đảm chất lượng, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các lực lượng trong thực hiện các nhiệm vụ trên biển, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Lan tỏa cuộc thi ‘Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam’ tại các tỉnh Tây Nam Bộ Lan tỏa cuộc thi ‘Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam’ tại các tỉnh Tây Nam Bộ
Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” do Bộ Quốc phòng tổ chức lần này khẳng định thêm một lần nữa về vị trí, tầm quan trọng của Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra bắn đạn thật năm 2021 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra bắn đạn thật năm 2021
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật súng ngắn K54 bài 1b và 1c và súng tiểu liên AK bài 2 cho cán bộ, nhân viên trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng.
100% cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tham gia Cuộc thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam 100% cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tham gia Cuộc thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Ngay sau khi Bộ Quốc phòng phát động Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam", cùng với khối các cơ quan, đơn vị trong Quân đội, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 (BTL CSB) đã xung kích, đi đầu tham gia, hưởng ứng Cuộc thi.
In bài viết

Truyền hình