Ngày 6/5, trên trang nhất Báo Pasaxon - Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào đăng xã luận với nhan đề “Chiến thắng giải phóng miền nam Việt Nam là tiền đề tạo điều kiện cho giải phóng hoàn toàn đất nước Lào”.
Điện lực miền Bắc tiếp tục đảm bảo an toàn vệ sinh lao động Điện lực miền Bắc tiếp tục đảm bảo an toàn vệ sinh lao động
Cộng đồng người Việt tại Séc kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước Cộng đồng người Việt tại Séc kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước
Báo chí Lào: Giải phóng miền nam Việt Nam tạo tiền đề cho giải phóng hoàn toàn Lào

Bài Xã luận đăng trên Báo Pasaxon ngày 6/5, khẳng định,

chiến thắng giải phóng miền nam Việt Nam tạo thuận lợi cho cách mạng Lào (Ảnh: Nhân Dân)

Xã luận viết, lịch sử cách mạng của 3 nước Đông Dương đã chứng kiến Lào, Việt Nam và Campuchia cùng liên minh chiến đấu chống kẻ thù chung bằng tinh thần đoàn kết, hy sinh, giúp đỡ nhau đến khi giành thắng lợi hoàn toàn. Đặc biệt, đối với Lào-Việt Nam, trong suốt thời kỳ đấu tranh cách mạng, 2 nước đã có mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, cùng đấu tranh chống lại chủ nghĩa thực dân cũ và mới để giành thắng lợi cuối cùng. Trong đó, thắng lợi giải phóng hoàn toàn miền nam Việt Nam là một trong những tiền đề quan trọng, tạo điều kiện tiên quyết cho việc tiến hành giải phóng hoàn toàn đất nước Lào.

Bài xã luận trích bài viết của Chủ tịch Kaysone Phomvihane trong cuốn Lịch sử quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào giai đoạn 1930-2007 khẳng định, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và tinh thần quốc tế vô sản, Đảng NDCM Lào, nhân dân Lào làm hết sức mình, góp phần vào công cuộc đấu tranh giành thắng lợi của nhân dân Việt Nam để bảo vệ, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc và giải phóng miền nam Việt Nam”.

Phát biểu tại cuộc mít-tinh kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào 2012, đồng chí Choummaly Sayasone, nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cho biết, chiến trường trên đường Hồ Chí Minh là chiến trường mà quân đội Việt Nam đoàn kết cùng quân đội và nhân dân Lào chiến đấu trên tinh thần quốc tế, đồng chí, anh em, không quản ngại hy sinh, gian khổ. Mồ hôi, nước mắt và máu của họ đã hòa vào nhau để giải phóng, thống nhất đất nước Lào, điều đó thể hiện sự hy sinh, giúp đỡ nhau của 2 Đảng, quân đội và nhân dân 2 nước Lào-Việt Nam trên tinh thần “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”, cùng chiến đấu để giải phóng đất nước.

Nắm bắt thời cơ cách mạng “nghìn năm có một”, đầu tháng 5/1975, Bộ Chính trị Lào đã quyết định giành chính quyền trên cả nước. Thông qua tổ chức thực hiện 3 mũi chiến lược, đến đầu tháng 9/1975, Lào đã xóa bỏ hoàn toàn chính quyền cũ, xây dựng chính quyền cách mạng trên cả nước. Đến ngày 2/12/1975, chính thức tuyên bố thành lập nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Bài báo kết luận, tất cả đó thể hiện tinh thần hy sinh, giúp đỡ nhau của 2 Đảng, quân đội và nhân dân 2 nước Lào và Việt Nam trên tinh thần liên minh chiến đấu, cùng chung khó khăn, gian khổ, sống chết có nhau để mỗi nước có thể giải phóng đất nước.

Kiều bào tại Nga kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Kiều bào tại Nga kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Việt Nam – Hàn Quốc bàn giải pháp phát triển thị trường lao động sau đại dịch COVID-19 Việt Nam – Hàn Quốc bàn giải pháp phát triển thị trường lao động sau đại dịch COVID-19
In bài viết

Truyền hình