Việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về bảo đảm an toàn thực phẩm góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa nền nông nghiệp Việt Nam và khẳng định thương hiệu nông sản Việt Nam tại thị trường trong nước và quốc tế.
Xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm mùa Lễ hội Xuân năm 2022 Xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm mùa Lễ hội Xuân năm 2022
Bộ Y tế khuyến cáo không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2022 Bộ Y tế khuyến cáo không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2022

Theo Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương), trong năm 2022, đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư, tham gia vào hoạt động xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, kiểm nghiệm và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm.

Áp dụng tiến bộ kỹ thuật an toàn thực phẩm tăng khả năng cạnh tranh của nông sản Việt

Đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ Công Thương chủ trì kiểm tra công tác bảo đảm ATTP. Ảnh: Báo Công Thương

Cụ thể, theo Vụ Khoa học và Công nghệ, tới đây Vụ sẽ phối hợp với đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành liên quan hoàn thiện dự thảo chỉ thị mới thay thế Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, xây dựng nội dung và tổ chức triển khai có hiệu quả về nội dung phối hợp trong lĩnh vực an toàn thực phẩm tại Chương trình phối hợp về phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa nền nông nghiệp Việt Nam và khẳng định thương hiệu nông sản Việt Nam tại thị trường trong nước và quốc tế.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thực phẩm đảm bảo hài hòa với các chuẩn mực quốc tế.

Vụ Khoa học và Công nghệ cũng sẽ tiếp tục tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư, tham gia vào các hoạt động xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, kiểm nghiệm và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm.

Mặt khác, chủ động xử lý các sự cố mất an toàn thực phẩm và đàm phán xử lý các rào cản kỹ thuật, phối hợp các nước trong kiểm tra tại nguồn; phối hợp với đơn vị chức năng của các bộ, ngành kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy xuất khẩu thực phẩm trong bối cảnh Covid-19.

Phải có chính sách khuyến khích thu và tiêu chí phân bổ ngân sách công bằng, minh bạch Phải có chính sách khuyến khích thu và tiêu chí phân bổ ngân sách công bằng, minh bạch
Bảo đảm an toàn thực phẩm dịp cuối năm Bảo đảm an toàn thực phẩm dịp cuối năm
In bài viết

Truyền hình