Năm 2020, Hà Nội bố trí kế hoạch vốn đầu tư công khoảng 28.000 tỷ đồng cho 581 dự án, tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2020, thành phố mới giải ngân được 31%, cho thấy việc thực hiện kế hoạch đầu tư công vẫn chậm.
Thủ tướng: Yêu cầu lãnh đạo 31 cơ quan, 13 địa phương chậm giải ngân đầu tư công rút kinh nghiệm Thủ tướng: Yêu cầu lãnh đạo 31 cơ quan, 13 địa phương chậm giải ngân đầu tư công rút kinh nghiệm
Thủ tướng: Giải ngân vốn đầu tư công, cứ bàn mà không xúc tiến thì không được Thủ tướng: Giải ngân vốn đầu tư công, cứ bàn mà không xúc tiến thì không được

Sáng 31/8, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) TP. Hà Nội tổ chức "Phiên họp giải trình về tình hình, kết quả và giải ngân kế hoạch đầu tư công của thành phố năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020". Đây là phiên giải trình được Thường trực HĐND thành phố tổ chức lần thứ 2 trong năm 2020.

Báo cáo về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công của thành phố năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020 đến thời điểm 31/7/2020, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, giai đoạn 2016 - 2019, tổng mức kế hoạch vốn trung hạn của thành phố là 107.303,365 tỷ đồng.

6 thang dau nam 2020 ha noi moi giai ngan duoc 31 von dau tu cong
Hà Nội sẽ khắc phục hạn chế, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2020. Ảnh: Hà Nội Mới

Thành phố đã cân đối bố trí kế hoạch 79.115 tỷ đồng, đạt 73,7% tổng mức vốn kế hoạch trung hạn được duyệt. Trong đó, các dự án và nhiệm vụ chi đầu tư cấp thành phố là 62.896 tỷ đồng, đạt 74,5% so với tổng mức vốn kế hoạch trung hạn. Nhóm các dự án hỗ trợ cấp huyện là 16.219 tỷ đồng, đạt 70,8% so với tổng mức vốn kế hoạch trung hạn.

Lũy kế giải ngân kế hoạch vốn trung hạn cấp thành phố giai đoạn 2016 - 2019 (tính đến hết ngày 31/1/2020) là 67.490 tỷ đồng, đạt 85,3% kế hoạch đã giao và bằng 62,9% tổng mức vốn kế hoạch trung hạn được phê duyệt...

Thành phố đã hoàn thành, bàn giao 396 dự án xây dựng cơ bản tập trung. Nhóm các dự án hỗ trợ cấp huyện giải ngân 15.489 tỷ đồng, đạt 95,5% kế hoạch đã giao và bằng 67,6% tổng mức vốn kế hoạch trung hạn được phê duyệt. Đã có 617 dự án hoàn thành từ nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ mục tiêu cấp huyện.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn, đến hết năm 2020, trường hợp nguồn vốn cho kế hoạch đầu tư công trung hạn được bảo đảm như đã phê duyệt, dự kiến hoàn thành 546/551 dự án xây dựng cơ bản tập trung cấp thành phố; hoàn thành 851/856 dự án ngân sách thành phố hỗ trợ cấp huyện.

Kết luận phiên giải trình, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, việc thực hiện đầu tư công của thành phố rất quan trọng bởi vốn đầu tư công của Hà Nội chiếm tỷ trọng 10% vốn đầu tư công cả nước. 6 tháng đầu năm 2020, thành phố mới giải ngân được 31%, cho thấy việc thực hiện kế hoạch đầu tư công vẫn chậm.

Do đó, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị, UBND thành phố tập trung chỉ đạo cụ thể, phân loại những khó khăn của từng dự án, từ đó có giải pháp tháo gỡ. Đồng thời, sớm kiện toàn công tác cán bộ lãnh đạo các ban quản lý dự án của thành phố; cụ thể hóa nghị quyết của HĐND thành phố về giá đất, điều chỉnh cho phù hợp để các dự án đầu tư công tiêu thụ nguồn vốn đúng kế hoạch.

Thu ngân sách 7 tháng đầu năm 2020 thấp kỷ lục Thu ngân sách 7 tháng đầu năm 2020 thấp kỷ lục
Thoái vốn nhà nước 6 tháng đầu năm mới đạt hơn 26% kế hoạch Thoái vốn nhà nước 6 tháng đầu năm mới đạt hơn 26% kế hoạch
In bài viết

Truyền hình