Trang chủ Việt Nam hôm nay
11:14 | 01/12/2023 GMT+7

11 triệu đoàn viên đặt trọn niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13

aa
Theo ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn và người lao động cả nước đang hướng về Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13 và gửi trọn niềm tin, đặt kỳ vọng vào những quyết định sáng suốt của Đại hội.
Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII: Bàn thảo về 3 khâu đột phá
4 gợi mở trong công tác đối ngoại Công đoàn giai đoạn 2023-2028

Sáng 1/12, tại Hà Nội, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13 đã có phiên làm việc đầu tiên. 1.100 đại biểu tham dự, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn cả nước về dự Đại hội.

Ngày làm việc đầu tiên của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa 12, ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa 12 đã trình bày bài phát biểu tại Đại hội.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Theo đó, nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Việt Nam đã thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều khó khăn so với dự báo. Tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, khó lường, đặc biệt là tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống, trong đó có việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn.

1.100 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13.
1.100 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13.

Ông Nguyễn Đình Khang nhận định, trong bối cảnh trên, với quyết tâm vượt qua khó khăn, phát huy truyền thống, tinh thần năng động, sáng tạo, vì đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp, tổ chức thực hiện và hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam.

Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 1-3/12, có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 12.

Lễ Các đại biểu dự lễ chào cờ trước khi bắt đầu phiên họp.
Các đại biểu dự lễ chào cờ trước khi bắt đầu phiên họp.

Đồng thời, Đại hội cũng xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn 5 năm tới; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn; bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa mới thực sự tiêu biểu về phẩm chất, chính trị, đạo đức, năng lực công tác, có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam.

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam kỳ vọng: “Trong những ngày này, tôi mong muốn các đại biểu tập trung trí tuệ với tất cả tâm huyết, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện tốt nhất nội dung, chương trình, quy chế Đại hội, góp phần vào thành công của Đại hội”.

Chia sẻ những bài học kinh nghiệm

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam - đã trình bày báo cáo về công tác kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2018-2023.

Thông qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam, ông Trần Thanh Hải cũng chia sẻ những bài học kinh nghiệm thực tiễn.

Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam.

“Bài học đầu tiên là việc xác định nội dung hoạt động phải bám sát Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành đồng thời phải theo kịp tình hình thực tiễn; nâng cao khả năng dự báo, chủ động phát hiện những vấn đề phát sinh để đề ra chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp. Đối với những nội dung khó, mới cần quyết liệt, tổ chức thí điểm, kịp thời đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm”, ông Trần Thanh Hải cho biết.

Bên cạnh đó, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cần kiên trì thực hiện các mục tiêu lâu dài, các nhiệm vụ cơ bản; tập trung giải quyết dứt điểm những hạn chế, yếu kém, nhất là sớm phát hiện và giải quyết các điểm nghẽn để tạo đột phá, giữ vững và nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, linh hoạt, kịp thời, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

11 triệu đoàn viên đặt trọn niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13
Đại biểu biểu quyết danh sách đoàn Chủ tịch, đoàn thư ký của Đại hội.

Đồng thời xây dựng tập thể Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch đoàn kết, thống nhất, thực sự tâm huyết, trách nhiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động công đoàn; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Tham mưu, kiến nghị với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách để tổ chức Công đoàn Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, củng cố vững chắc vị trí, vai trò trong hệ thống chính trị. Phát huy tốt sự phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp trong xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến người lao động, huy động các nguồn lực phục vụ hoạt động công đoàn và trong xử lý những vấn đề quan trọng, tình huống mới, phức tạp, nhạy cảm.

11 triệu đoàn viên đặt trọn niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13
Đại hội thu hút 1.100 đại biểu tham dự.

Cũng theo ông Trần Thanh Hải, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội cần được chú trọng; đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam, tập trung thực hiện tốt chức năng cốt lõi là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp có bản lĩnh, năng lực, uy tín, trách nhiệm là khâu then chốt.

Cũng trong ngày đầu làm việc (1/12), nhiều nội dung quan trọng của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13 được diễn ra, như: Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội, thông qua Chương trình làm việc và Quy chế của Đại hội, Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội, Trình bày tổng quát Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 12 trình Đại hội, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 12, Báo cáo về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Thảo luận tại 10 Trung tâm góp ý vào các văn kiện trình Đại hội…
Hơn 2 triệu sáng kiến của đoàn viên công đoàn, người lao động làm lợi 33.000 tỷ đồng Hơn 2 triệu sáng kiến của đoàn viên công đoàn, người lao động làm lợi 33.000 tỷ đồng
Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã triển khai thành công Chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” trên 3 phương diện: phát động, tổ chức thực hiện; kết quả cao và hiệu ứng lan tỏa sâu rộng.
Tết Nguyên đán Giáp Thìn: Công đoàn Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động lớn hướng tới người lao động Tết Nguyên đán Giáp Thìn: Công đoàn Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động lớn hướng tới người lao động
Tổ chức nhiều chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” và “Chợ Tết Công đoàn năm 2024”, bố trí phương tiện đưa đón miễn phí hoặc hỗ trợ vé tàu xe hoặc máy bay, tăng cường công tác thăm và tặng quà Tết … là những hoạt động được Công đoàn Việt Nam hướng tới đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Hoàng Mạnh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bài học thực tiễn trong công tác đối ngoại của công đoàn ngành công thương

Bài học thực tiễn trong công tác đối ngoại của công đoàn ngành công thương

Công đoàn Công Thương Việt Nam đang trực tiếp quản lý 16 công đoàn cấp trên cơ sở với 515 công đoàn cơ sở, phối hợp quản lý 21 công đoàn ngành Công Thương tỉnh, thành phố. Công đoàn Công Thương Việt Nam có quan hệ hợp tác với trên 30 công đoàn ngành các nước và tổ chức quốc tế.
Nhiều kỳ vọng được các đại biểu gửi gắm vào Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII

Nhiều kỳ vọng được các đại biểu gửi gắm vào Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII

Tại kỳ họp của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiều đại biểu đã chia sẻ mong muốn Đại hội đưa ra giải pháp giúp các cấp Công đoàn thuận lợi hơn trong việc tập trung nguồn lực, triển khai nhiều mô hình có sức lan tỏa mạnh mẽ trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.
“Người lao động có cơ hội thuê nhà giá phù hợp khi tham gia tổ chức Công đoàn”

“Người lao động có cơ hội thuê nhà giá phù hợp khi tham gia tổ chức Công đoàn”

Chia sẻ với báo giới liên quan tới Luật Nhà ở (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - khẳng định mong muốn chia sẻ với người lao động rằng họ sẽ có cơ hội thuê nhà giá phù hợp khi tham gia tổ chức Công đoàn.

Các tin bài khác

Nhiều cơ hội cho điều dưỡng Việt Nam làm việc tại Đức

Nhiều cơ hội cho điều dưỡng Việt Nam làm việc tại Đức

Năm 2023, Đức có khoảng 1,8 triệu điều dưỡng viên. Số lượng điều dưỡng đã tăng liên tục do nhu cầu chăm sóc ngày càng tăng. Trong khi đó, Việt Nam có 182 cơ sở đào tạo điều dưỡng, mỗi năm có khoảng gần 20.000 sinh viên tốt nghiệp. Nguồn nhân lực điều dưỡng không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn đáp ứng nhu cầu làm việc ở nước ngoài, trong đó có Đức.
Trong 10 năm, trên 800 lượt sĩ quan, quân nhân Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Trong 10 năm, trên 800 lượt sĩ quan, quân nhân Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Cách đây 10 năm, vào ngày 27/5/2014, Trung tâm Giữ gìn hòa bình Việt Nam (nay là Cục Giữ gìn hòa bình Việt Nam) đã được thành lập.
Thủ tướng: Tăng năng suất lao động từ đột phá công nghệ mới và phát triển nguồn nhân lực

Thủ tướng: Tăng năng suất lao động từ đột phá công nghệ mới và phát triển nguồn nhân lực

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công đoàn các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và toàn bộ đội ngũ công nhân, người lao động trên cả nước trong việc hăng hái thi đua lao động sản xuất, tăng năng suất lao động, đóng góp cho thành tựu chung của đất nước.
Nhiều điểm du lịch của Việt Nam lọt top điểm đến đẹp nhất thế giới

Nhiều điểm du lịch của Việt Nam lọt top điểm đến đẹp nhất thế giới

Việt Nam có nhiều “điểm đến trong mơ” cho các nhiếp ảnh gia và khách du lịch đã được truyền thông thế giới vinh danh.

Đọc nhiều

Các tổ chức nhân dân Việt Nam chuẩn bị tham gia Diễn đàn nhân dân ASEAN 2024

Các tổ chức nhân dân Việt Nam chuẩn bị tham gia Diễn đàn nhân dân ASEAN 2024

Ngày 24/5, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị các tổ chức nhân dân Việt Nam chuẩn bị cho Diễn đàn nhân dân ASEAN (APF) 2024 dự kiến được tổ chức tại Timor Leste.
35 trường đại học và THPT tham gia Cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” năm 2024

35 trường đại học và THPT tham gia Cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” năm 2024

Từ ngày 25-26/5, tại Hà Nội đã diễn ra vòng chung kết Cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” lần thứ 23 dành cho sinh viên các trường đại học khu vực miền Bắc và miền Trung và Cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” lần thứ 17 dành cho học sinh các trường trung học phổ thông (THPT) khu vực miền Bắc và miền Trung.
Những ngôi sao hàng đầu từ K-pop và V-pop hội tụ Lễ hội quảng bá du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam

Những ngôi sao hàng đầu từ K-pop và V-pop hội tụ Lễ hội quảng bá du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam

Nhằm quảng bá mạnh mẽ hơn nữa du lịch Hàn Quốc đến du khách Việt Nam, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tổ chức Lễ hội Du lịch Hàn Quốc 2024 vào ngày 25 - 26.5 tại K-Town, Ocean City, Hưng Yên.
2 học sinh Hungary đạt giải tại cuộc thi vẽ tranh về Việt Nam

2 học sinh Hungary đạt giải tại cuộc thi vẽ tranh về Việt Nam

Lễ trao giải Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Việt Nam hôm nay trong đôi mắt trẻ thơ” do Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary tổ chức đã diễn ra trang trọng tại Budapest ngày 25/5/2024.
Lớn lên từ biển

Lớn lên từ biển

Đó là câu chuyện của anh Nguyễn Đức Thạnh - ngư dân tiêu biểu ở làng chài Mỹ Á, phường Phổ Quang (TX.Đức Phổ). Anh cùng những người bạn dọc ngang khắp biển cả, đặc biệt là bám ngư trường truyền thống ở Hoàng Sa để đánh bắt hải sản.
100 học giả, nhà nghiên cứu quốc tế tham gia hội thảo Biển Đông tại Ba Lan

100 học giả, nhà nghiên cứu quốc tế tham gia hội thảo Biển Đông tại Ba Lan

Ngày 24/5, hội thảo “Biển Đông: Hợp tác nghiên cứu và phát triển” đã diễn ra tại Đại học tổng hợp Vacsava của Ba Lan.
Vùng 5 Hải quân thông tin về tình hình biển, đảo cho hơn 1.500 người dân tại tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân thông tin về tình hình biển, đảo cho hơn 1.500 người dân tại tỉnh Cà Mau

Từ ngày 21 đến 24/5, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức thông tin về biển, đảo tại 3 huyện: Ngọc Hiển, Năm Căn và Phú Tân.
de nhung ky niem xua tao sinh trong hien tai va tuong lai
ho chi minh la bieu tuong cua hoa binh doc lap va tien bo xa hoi
cap nhat thong tin dat nuoc nga cho nhung nguoi ban viet nam
inforgraphic quan ly phuong tien co gioi nuoc ngoai tham gia giao thong tai viet nam
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
Xin chờ trong giây lát...
UNICEF hỗ trợ người dân Sóc Trăng có nước sạch bằng năng lượng mặt trời
Ông Vi Tiêu Nghị, con trai Tướng Vi Quốc Thanh - trưởng Đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc: Để những kỷ niệm xưa tạo sinh trong hiện tại và tương lai
Vietnam Cultural Show London 2024
Lão nông nhiều năm sưu tập những bức ảnh quý giá về Bác Hồ
Bác Hồ và bộ phim Những ngày tháng bên nhau
Hồ Chí Minh là biểu tượng của hòa bình, độc lập và tiến bộ xã hội
Bộ đội hải quân giúp dân chống hạn
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Thời tiết hôm nay 22/5: Cả nước ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông

Thời tiết hôm nay 22/5: Cả nước ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (ngày 22/5), nhiều khu vực trên cả nước ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Thời tiết ngày 18/5: Hà Nội có mưa rào và dông về đêm

Thời tiết ngày 18/5: Hà Nội có mưa rào và dông về đêm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.
Cảnh báo tình trạng lừa đảo đi làm việc tại Australia trong ngành nông nghiệp

Cảnh báo tình trạng lừa đảo đi làm việc tại Australia trong ngành nông nghiệp

Ngày 16/5, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã có Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp thông tin để ngăn chặn tình trạng lừa đảo người lao động Việt Nam đi làm việc tại Australia trong ngành nông nghiệp.
Dự báo thời tiết 14/5: Hà Nội ngày nắng, đêm mưa dông

Dự báo thời tiết 14/5: Hà Nội ngày nắng, đêm mưa dông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 14/5, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ngày nắng, đêm mưa dông. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ C. Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C.
Sẽ có khoảng 11-13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Sẽ có khoảng 11-13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Theo dự báo, từ nay đến cuối năm 2024, sẽ có khoảng 11-13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và 5-7 cơn bão ảnh hưởng đến đất liền. Hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng sẽ tập trung vào nửa cuối mùa bão (từ tháng 9-11/2024).
Từ 1/7 sử dụng duy nhất ứng dụng VNeID khi làm dịch vụ công trực tuyến

Từ 1/7 sử dụng duy nhất ứng dụng VNeID khi làm dịch vụ công trực tuyến

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng một tài khoản duy nhất là VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và nhà nước.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động