15/16 ca bệnh nhiễm Covid-19 ở nước ta đều đã khỏi bệnh. Từ 13/2, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh mới.

Truyền hình