Ngày 10/6, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc thay mặt Chính phủ Việt Nam và Đại sứ Zéphyrin Maniratanga, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Burundi tại Liên hợp quốc thay mặt Chính phủ Burundi đã ký kết Hiệp định miễn thị thực cho công dân hai nước mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ.
Bộ Công an cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới từ ngày 1/7/2022 Bộ Công an cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới từ ngày 1/7/2022
Hơn 19 triệu người Việt có hộ chiếu vaccine COVID-19 Hơn 19 triệu người Việt có hộ chiếu vaccine COVID-19
Việt Nam-Burundi ký hiệp định miễn thị thực với công dân hai nước mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ
Ảnh minh họa.

Sau khi hiệp định có hiệu lực, công dân Việt Nam và công dân Burundi mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ còn hiệu lực được miễn thị thực với thời gian tạm trú không quá 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

Công dân hai nước là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan đại diện tại các tổ chức quốc tế đóng tại lãnh thổ bên kia và thành viên gia đình họ mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ được miễn thị thực trong suốt nhiệm kỳ công tác.

Việc ký kết hiệp định có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi đoàn giữa hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương giữa Việt Nam và Burundi.

Đại sứ Maniratanga cho biết hiệp định mới này sẽ giúp cho công dân hai nước mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ đi lại giữa hai nước dễ dàng hơn. Hiệp định cũng sẽ giúp tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước ở cấp độ giữa người dân với người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác kinh tế.

Đồng thời, Đại sứ Maniratanga nhấn mạnh, việc ký kết Hiệp định này là một bước tiến sẽ giúp cho hai nước có thể tiến tới những thỏa thuận khác trong tương lai, ví dụ như miễn thị thực cho cả những người mang hộ chiếu phổ thông.

Về phần mình, Đại sứ Đặng Hoàng Giang chia sẻ: "Tôi tin tưởng rằng sau khi hiệp định có hiệu lực, hai bên sẽ tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nâng cao sự tin cậy chính trị, đem lại những hợp tác cụ thể về kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu và thực chất, hiệu quả hơn nữa, thúc đẩy quan hệ giao lưu giữa nhân dân hai nước."

Được biết, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Burundi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 16/4/1975.

Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân - một trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân - một trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, kế thừa truyền thống yêu nước, độc lập, tự chủ, hòa hiếu, nhân nghĩa của ông cha ta, vận dụng sáng tạo tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, đối ngoại Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc đấu tranh của nhân dân ta vì độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất đất nước trước đây, cũng như thành công của công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế ngày nay. Trong những thành tựu đó, có đóng góp hết sức quan trọng của đối ngoại nhân dân.
Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh: Làm tốt công tác kết nối kiều bào hỗ trợ địa phương Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh: Làm tốt công tác kết nối kiều bào hỗ trợ địa phương
Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã tặng bằng khen cho Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh do có thành tích vận động, hỗ trợ trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài tại tỉnh bạn.
In bài viết

Truyền hình