Nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam và sự nghiệp quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc trên phạm vi cả nước, cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” sẽ được tổ chức bắt đầu từ ngày 6-9-2021.
Hiệu quả mang lại từ sự ra đời của Luật Cảnh sát Biển Việt Nam Hiệu quả mang lại từ sự ra đời của Luật Cảnh sát Biển Việt Nam
Sau hai năm đưa Luật Cảnh sát Biển Việt Nam vào thực tiễn cuộc sống đã khẳng định cơ sở pháp lý vững chắc để Cảnh sát Biển Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.
Luật Cảnh sát Biển Việt Nam - công cụ sắc bén trong thực thi pháp luật trên biển Luật Cảnh sát Biển Việt Nam - công cụ sắc bén trong thực thi pháp luật trên biển
Ngày 1/7/2019, Luật Cảnh sát Biển Việt Nam chính thức có hiệu lực. Luật Cảnh sát Biển Việt Nam gồm 8 Chương, 41 Điều, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát Biển Việt Nam; chế độ, chính sách đối với Cảnh sát Biển Việt Nam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”
Ảnh minh họa

Đây là cuộc thi thường niên do Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chủ trì với mục đích tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam và sự nghiệp quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc trên phạm vi cả nước, gắn nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, góp phần động viên, khuyến khích công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài hưởng ứng, tham gia xây dựng, phối hợp, cộng tác, hỗ trợ, giúp đỡ Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Đối tượng dự thi là những công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước. Nội dung thi được phổ biến xoay quanh Luật Cảnh sát biển Việt Nam số 33/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, Cổng Thông tin điện tử Cảnh sát biển.

Cuộc thi sẽ được tổ chức 1 tháng từ ngày 6-9-2021 đến ngày 6-10-2021 với hình thức trực tuyến. Theo đó, thí sinh sẽ truy cập, đăng ký tham gia Cuộc thi (thi Tháng) hoặc các đợt thi Tuần và làm bài thi trực tuyến trên phần mềm, địa chỉ website của Ban Tổ chức.

Tổng kết Cuộc thi, căn cứ kết quả làm bài của thí sinh tham dự Cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ xem xét, trao giải cá nhân: 01 giải Đặc biệt, 05 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba, 20 giải Khuyến khích. Hàng tuần, căn cứ kết quả làm bài của thí sinh tham dự đợt thi từng Tuần, Ban Tổ chức sẽ xem xét, trao giải cá nhân: 03 giải Nhất, 05 giải Nhì, 10 giải Ba, 15 giải Khuyến khích.

Đồng thời, căn cứ tổng số điểm bài dự thi của các thí sinh cùng cư trú trên một địa bàn, Ban Tổ chức sẽ xét trao giải tập thể đối với cấp tỉnh hoặc cấp huyện, gồm: 01 giải Đặc biệt, 05 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba, 20 giải Khuyến khích.

Đoàn Trinh sát số 2 BTL Cảnh sát biển bắt giữ tàu vận chuyển dầu DO trái phép Đoàn Trinh sát số 2 BTL Cảnh sát biển bắt giữ tàu vận chuyển dầu DO trái phép
Ngày 14/7, tổ Công tác Đoàn trinh sát số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã phát hiện và bắt giữ một chiếc tàu đang vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ hợp pháp tại khu vực biển cách Tây Bắc đảo Thổ Chu, Kiên Giang.
Hiệu quả mang lại từ sự ra đời của Luật Cảnh sát Biển Việt Nam Hiệu quả mang lại từ sự ra đời của Luật Cảnh sát Biển Việt Nam
Sau hai năm đưa Luật Cảnh sát Biển Việt Nam vào thực tiễn cuộc sống đã khẳng định cơ sở pháp lý vững chắc để Cảnh sát Biển Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.
Luật Cảnh sát Biển Việt Nam - công cụ sắc bén trong thực thi pháp luật trên biển Luật Cảnh sát Biển Việt Nam - công cụ sắc bén trong thực thi pháp luật trên biển
Ngày 1/7/2019, Luật Cảnh sát Biển Việt Nam chính thức có hiệu lực. Luật Cảnh sát Biển Việt Nam gồm 8 Chương, 41 Điều, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát Biển Việt Nam; chế độ, chính sách đối với Cảnh sát Biển Việt Nam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

In bài viết

Truyền hình