Theo tin từ Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, từ năm 2016 sẽ thực hiện miễn phí vé xe buýt đối với người già từ 75 tuổi trở lên.

Đây là một trong những hoạt động thuộc chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2013 – 2020. Trước đó, trong giai đoạn 2013 – 2015 TP.HCM đã thực hiện việc miễn phí vé xe buýt đối với người từ 80 tuổi trở lên.

Người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên sẽ được đi xe buýt miễn phí

Theo đại diện Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, đơn vị này đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng triển khai đến các đơn vị vận tải xe buýt thực hiện việc miễn phí vé xe buýt đối với người cao tuổi và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị vận tải trong việc triển khai thực hiện, nhằm chấn chỉnh kịp thời các trường hợp phân biệt đối xử hoặc thu tiền đối tượng này.

Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng cần hướng dẫn các doanh nghiệp vận tải thông tin rõ trên xe buýt đối tượng được miễn vé và cách thức thực hiện theo đúng chủ trương của thành phố và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Nam Yên

In bài viết

Truyền hình