Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thuế, trong 10 tháng năm 2021, tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đạt 1.028.866 tỷ đồng, bằng 92,1% dự toán.

Tính riêng tháng 10/2021, thu ngân sách ước đạt 121.482 tỷ đồng, bằng 10,9% dự toán. Tổng cục Thuế cho biết, số thu ngân sách tháng 10 tăng cao so với tháng 8 và tháng 9 là do có thu hồi tiền thuế đã hết thời gian gia hạn khoảng 20.000 tỷ đồng gồm thuế thu nhập doanh nghiệp khoảng 15.000 tỷ đồng và thuế giá trị gia tăng hơn 5.000 tỷ đồng.

Số thu một số khoản phát sinh theo quý và năm khoảng 46.300 tỷ đồng, gồm thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý III khoảng 29.600 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng quý III khoảng 6.500 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân quý III khoảng 2.500 tỷ đồng, tiền thuê đất kỳ 2 trong năm khoảng 4.000 tỷ đồng, thu cổ tức và lợi nhuận còn lại là 3.741 tỷ đồng.

Như vậy, số thu phát sinh tháng 10 khoảng 55.100 tỷ đồng (tháng 8 là 54.790 tỷ đồng, tháng 9 là 50.772 tỷ đồng). Trong đó thuế thu nhập cá nhân tháng 10 đạt 9.442 tỷ đồng, đáng chú ý riêng thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản tháng 10 khoảng 1.400 tỷ đồng.

Thu ngân sách từ ngành thuế đạt 92,1% dự toán
Ảnh minh họa

Thu từ lệ phí trước bạ tháng 10 cũng có những chuyển biến tích cực, đạt 3.322 tỷ đồng. Số thu tăng cao là do sau khi các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội, các doanh nghiệp và người dân tập trung lượng hồ sơ làm thủ tục trước bạ lớn.

Đối với khoản thuế thu nhập doanh nghiệp tháng 10 ước đạt 44.600 tỷ đồng. Tổng cục Thuế thông tin, nguyên nhân là do trong quý 3/2021, các doanh nghiệp tập trung nộp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp quý 3, nhiều ngân hàng thương mại chưa thực hiện trích lập đủ quỹ dự phòng rủi ro theo quy định. Nhiều doanh nghiệp chưa hạch toán đủ số chi phí cho hoạt động phòng chống dịch và ủng hộ quỹ vaccine khi tính lợi nhuận để tạm nộp thuế trong 3 quý đầu năm dẫn đến số thuế thu nhập doanh nghiệp nộp cao hơn thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài những nguyên nhân khách quan, để có được kết quả trên là do ngành thuế đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quản lý thuế; trong đó, ngành thuế đã thực hiện được 52.299 cuộc thanh, kiểm tra. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 36.932 tỷ đồng.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trong 2 tháng cuối năm cơ quan thuế còn phải thu khoảng từ 139.000 đến 140.000 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng phải thu tối thiểu 70.000 tỷ đồng.

Theo nhận định của Tổng cục Thuế, đây là nhiệm vụ rất khó khăn trong bối cảnh, cơ quan thuế tiếp tục thực hiện giảm thuế cho người dân và doanh nghiệp. Nhưng với quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách được giao, Tổng cục Thuế đã yêu cầu cơ quan thuế các cấp rà soát, nắm bắt nguồn thu; phân tích, đánh giá tình hình diễn biến dịch bệnh và xây dựng kịch bản thu chi tiết theo từng tháng 11 và 12/2021 đến từng khu vực, khoản thu, sắc thuế; bám sát diễn biến thu, đánh giá, dự báo tình hình thu để có phương án điều hành thu ngân sách Nhà nước phù hợp.

Tổng cục Thuế cũng cho hay, những tháng cuối năm cơ quan thuế các cấp sẽ tập trung thu kịp thời số thuế hết thời gian gia hạn vào ngân sách Nhà nước; tổ chức đôn đốc và thu hồi nợ, quyết liệt phấn đấu giảm nợ khoảng 11.600 tỷ đồng.

10 tháng năm 2021, thu ngân sách nhà nước đã đạt hơn 90% dự toán 10 tháng năm 2021, thu ngân sách nhà nước đã đạt hơn 90% dự toán
Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính) cho biết, thu ngân sách nhà nước thực hiện 10 tháng ước đạt 90,9% dự toán, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu nội địa ước đạt 87,9% dự toán, tăng 1,9%; thu từ dầu thô ước đạt 143,6% dự toán, tăng 12,5%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 106,6% dự toán, tăng 27,7%.
Hoạt động thu ngân sách từ xuất nhập khẩu sắp về đích Hoạt động thu ngân sách từ xuất nhập khẩu sắp về đích
Ngày 2/11, Tổng cục Hải quan cho biết, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu từ đầu năm đến hết tháng 10 là 314.845 tỷ đồng, đạt 99,95% dự toán, đạt 95,1% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 25,24% so với cùng kỳ năm trước.
Năm 2022, nợ công dự kiến chiếm khoảng 43 - 44% GDP Năm 2022, nợ công dự kiến chiếm khoảng 43 - 44% GDP
Bộ Tài chính dự kiến, năm 2022, chi thường xuyên chiếm khoảng 62% tổng chi ngân sách nhà nước, tăng 5% so với dự toán, trong đó nợ công chiếm khoảng 43 - 44% GDP.
In bài viết

Truyền hình