Thời tiết ngày 30/4: Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Thời tiết ngày mai 28/4: Hà Nội mưa và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2-3 Thời tiết ngày mai 28/4: Hà Nội mưa và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2-3
Thời tiết ngày mai 13/4: Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng Thời tiết ngày mai 13/4: Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng
Thời tiết ngày 30/4: Hà Nội mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ

Thời tiết ngày 30/4 chi tiết các vùng trên cả nước:

Thời tiết ngày 30/4 khu vực Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ

Nhiệt độ cao nhất : 28-30 độ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Thời tiết ngày 30/4 khu vực Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi 31-33 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát, có nơi trời lạnh.

Thời tiết ngày 30/4 khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Thời tiết ngày 30/4 khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, phía nam có nơi trên 30 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 30/4 khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 30/4 khu vực Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 30/4 khu vực Nam bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày mai 30/3: Hà Nội đêm mưa ngày nắng, Đông Nam bộ đề phòng lốc, sét Thời tiết ngày mai 30/3: Hà Nội đêm mưa ngày nắng, Đông Nam bộ đề phòng lốc, sét
Thời tiết ngày mai 23/3: Bắc bộ trời rét, các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa Thời tiết ngày mai 23/3: Bắc bộ trời rét, các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa
In bài viết

Truyền hình