Mở rộng hợp tác về an ninh và thực thi pháp luật giữa Việt Nam - Australia

Mở rộng hợp tác về an ninh và thực thi pháp luật giữa Việt Nam - Australia
Chính trị - Xã hội - 24-02-2023 13:46
Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ 3 đã diễn ra tại Canberra (Australia) ngày 22/2. Đối thoại được tổ chức theo Tuyên bố chung về Quan hệ Đối ...

Bộ Nội vụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật

Bộ Nội vụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật
Chính trị - Xã hội - 20-11-2021 12:11
Chương trình hành động của Bộ Nội vụ tập trung đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống thể chế bảo đảm thống nhất, đồng bộ, gắn với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ ...

Cảnh sát biển Việt Nam: Hiệu quả thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam: Hiệu quả thực thi pháp luật trên biển
Nhịp sống biển đảo - 10-09-2021 12:06
Với bờ biển dài hơn 3.260 km, hơn 3.000 đảo lớn, nhỏ, biển đảo đã mang lại nguồn lợi đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế nước ta.
    Trước         Sau    
Xem phiên bản mobile