Vaccine AstraZeneca dừng thử nghiệm lâm sàng, Bộ trưởng Y tế Anh lý giải ra sao?

Vaccine AstraZeneca dừng thử nghiệm lâm sàng, Bộ trưởng Y tế Anh lý giải ra sao?
Thế giới 24 giờ - 10-09-2020 07:53
Bộ trưởng Y tế Anh khẳng định, quyết định tạm dừng thử nghiệm vaccine AstraZenecalà bước đi bảo đảm đúng quy trình, bất cứ khi nào xuất hiện sự cố cũng cần phải tìm hiểu ...
    Trước         Sau    
Xem phiên bản mobile