Về nơi Vua Hùng ăn Tết

Về nơi Vua Hùng ăn Tết
Hồn nước - 28-01-2023 12:30
Rước Vua về ăn Tết và rước Chúa Gái là tục có từ lâu đời của người dân làng He (làng Vi - Trẹo) nay là thôn Triệu Phú và thôn Vi Cương (Phú Thọ).
    Trước         Sau    
Xem phiên bản mobile