Lâm Đồng: Ban hành 10 quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt

Lâm Đồng: Ban hành 10 quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt
Văn hóa - Du lịch - 06-04-2022 07:32
Mới đây, Thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt với 10 điều dành nhằm giữ gìn và phát huy phong cách người Đà ...
    Trước         Sau    
Xem phiên bản mobile