Trạm vũ trụ Nga có thể trở thành nguyên mẫu cho ISS mới

Trạm vũ trụ Nga có thể  trở thành nguyên mẫu cho ISS mới
Quân sự - vũ khí - 28-10-2021 08:05
Trạm Dịch vụ Quỹ đạo của Nga có thể trở thành nguyên mẫu cho Trạm Vũ trụ Quốc tế mới.
    Trước         Sau    
Xem phiên bản mobile