Tăng cường truyền thông chính sách cho người Việt Nam ở nước ngoài

Tăng cường truyền thông chính sách cho người Việt Nam ở nước ngoài
Bình luận - 01-02-2023 07:07
Truyền thông chính sách cho người Việt Nam ở nước ngoài là một nhiệm vụ quan trọng giúp kiều bào ta hiểu rõ, hiểu đúng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp ...

DUFO và Ủy ban về NVNONN TP Hồ Chí Minh ký kết chương trình về công tác đối ngoại nhân dân

DUFO và Ủy ban về NVNONN TP Hồ Chí Minh ký kết chương trình về công tác đối ngoại nhân dân
Hữu nghị - 29-10-2021 14:10
Ngày 29/10/2021, với mong muốn được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các hoạt động phối hợp trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân và công tác về người Việt Nam ở ...
    Trước         Sau    
Xem phiên bản mobile