Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Chính trị - Xã hội - 31-07-2021 08:00
Ngày 30/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1371/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân (QĐND) tham gia công tác phổ biến, giáo ...
    Trước         Sau    
Xem phiên bản mobile