Berlin kết luận gì về việc cấp chứng nhận cho Nord Stream 2?

Berlin kết luận gì về việc cấp chứng nhận cho Nord Stream 2?
Thế giới 24 giờ - 28-10-2021 08:00
Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức khẳng định rằng, việc cấp giấy chứng nhận cho dự án Nord Stream 2 sẽ không gây nguy hiểm về an ninh cung cấp nhiên liệu cho Đức ...
    Trước         Sau    
Xem phiên bản mobile