AstraZeneca Việt Nam và Bệnh viện Chợ Rẫy hợp tác nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế

AstraZeneca Việt Nam và Bệnh viện Chợ Rẫy hợp tác nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế
Bạn đọc - Cần biết - 02-02-2023 19:18
Ngày 1/2, tại TP HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy và AstraZeneca Việt Nam đã ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác cho giai đoạn 2023-2025, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ ...
    Trước         Sau    
Xem phiên bản mobile