Ra mắt sách song ngữ "9 Bảo vật quốc gia ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam"

Ra mắt sách song ngữ "9 Bảo vật quốc gia ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam"
Điểm đến - 06-02-2023 15:51
"9 Bảo vật quốc gia ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam" là cuốn sách dày 115 trang và được in song ngữ Việt - Anh. Cuốn sách giúp độc giả và người yêu mỹ ...
    Trước         Sau    
Xem phiên bản mobile