Mới đây, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
Chân dung tân Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang Nguyễn Quốc Toản mới 41 tuổi Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh Học viện Cảnh sát, Học viện An ninh xét tuyển bổ sung năm 2019

Theo đó, Thông tư này quy định về chỉ tiêu, thời gian, tiêu chuẩn tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND); ngành nghề tuyển chọn công dân nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND; phân công trách nhiệm và phối hợp trong tuyển chọn; chế độ, chính sách đối với công dân trong thời gian thực hiện lệnh gọi khám sức khỏe; chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong thời hạn phục vụ tại ngũ, xuất ngũ.

quy dinh moi nhat ve thuc hien nghia vu tham gia cong an nhan dan
Một số ngành nghề cần thiết tuyển chọn công dân nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND như Y, dược, Nghệ thuật trình diễn; nghệ thuật nghe nhìn; thể dục thể thao... Ảnh minh họa

Tiêu chuẩn tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Tiêu chuẩn tuyển chọn được quy định tại Điều 4, theo đó, ngoài các tiêu chuẩn tuyển chọn theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND), công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau:

1. Tuổi đời

a) Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi.

b) Đối với các đơn vị Cảnh sát cơ động, Cảnh sát bảo vệ, Cảnh sát đặc nhiệm, Cảnh vệ, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ độ tuổi tuyển chọn từ đủ 18 tuổi đến hết 22 tuổi. Những địa phương có khó khăn không bảo đảm đủ chỉ tiêu tuyển chọn thì có thể tuyển đến hết 25 tuổi.

2. Tiêu chuẩn chính trị

Bản thân và cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân từ nhỏ, cha, mẹ đẻ vợ hoặc chồng, vợ hoặc chồng; anh, chị em ruột của bản thân bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và văn bản hướng dẫn thực hiện của Cục Tổ chức cán bộ.

Ngành nghề tuyển chọn công dân nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Công dân nữ đã tốt nghiệp đào tạo trình độ trung cấp ở lên ở các ngành, nghề chuyên môn quy định tại khoản 2 Điều này và bảo đảm các tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Thông tư này, nếu tự nguyện và Công an đơn vị, địa phương có nhu cầu thì được xem xét, tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Một số ngành nghề cần thiết tuyển chọn công dân nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND được quy định tại Điều 5, gồm:

- Y, dược;

- Giáo viên sư phạm;

- Ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài;

- Nghệ thuật trình diễn; nghệ thuật nghe nhìn; thể dục thể thao.

Chỉ tiêu và thời gian tuyển chọn

1. Hằng năm, thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

2. Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ đối với các đơn vị thuộc Bộ Công an theo quy định được sử dụng hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ở từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

In bài viết

Truyền hình