Henderson Sunlight Asset Management Limited (đơn vị quản lý) vừa công bố kết quả kinh doanh của Sunlight REIT (Real estate investment trust – Quỹ tín thác đầu tư bất động sản Sunlight) trong quý 3 năm 2021 (tức quý 1 năm tài chính 2021/2022; kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2020).

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 19 tháng 10 năm 2021 – Henderson Sunlight Asset Management Limited (đơn vị quản lý) vừa công bố kết quả kinh doanh của Sunlight REIT (Real estate investment trust – Quỹ tín thác đầu tư bất động sản Sunlight) trong quý 3 năm 2021 (tức quý 1 năm tài chính 2021/2022; kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2020).

Theo đó, tại thời điểm ngày 30/9/2021, tỷ lệ lấp đầy của toàn bộ danh mục của Sunlight REIT là 95,8% (tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2021: 93,7%. Tỷ lệ lấp đầy bất động sản văn phòng của Sunlight REIT được cải thiện, tăng nhẹ lên 93,1% (tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2021: 92,4%), trong khi đó, tỷ lệ lấp đầy của bất động sản bán lẻ giảm nhẹ xuống 95,3% (tại thời điểm ngày 30/6/2021: 96,5%).

Tại thời điểm ngày 30/9/2021, giá thuê trung bình của danh mục bất động sản của Sunlight REIT là 46,8 dollar Hồng Kông mỗi feet vuông, giảm 1.9% so với ngày 30/6/2021. Do ảnh hưởng dai dẳng của đại dịch COVID -19, nên giá thuê trung bình của danh mục bất động sản văn phòng và bán lẻ giảm lần lượt là 5,3% và 5,4%.

Tại ngày 30/9/2021, tỷ lệ lấp đầy của Trung tâm Tài chính Dah Sing ở mức 88,5% (tại ngày 30/6/2021: 88,3%), trong khi nhu cầu đối với một số tài sản văn phòng hạng B tiếp tục phục hồi, bằng chứng là tỷ lệ lấp đầy của Trung tâm Thương mại 235, Đường Wing Lok và Trung tâm Thương mại 108 Đường Java đã được cải thiện, đạt lần lượt là 94,1% và 98,1%.

Tại khu vực Cửu Long (Kowloon), tại ngày 30/9/2021, tỷ lệ lấp đầy ở Trung tâm Harvest và Trung tâm Righteous đã gần như toàn bộ, song, tỷ lệ trống của Trung tâm Harvest dự kiến ​​sẽ tăng vào cuối tháng 12 năm 2021 do một số khách thuê diện tích mặt bằng bán lẻ cốt lõi ở đây đã quyết định không gia hạn hợp đồng thuê khi hết hạn.

Nhìn chung, xét về tổng thể, trong quý 3/2021, kết quả kinh doanh, cho thuê mặt bằng bất động sản, tỷ lệ lấp đầy và giá cho thuê của Sunlight REIT ở Hồng Kông gần như tương đương với quý 2/2021.

Thông tin về Sunlight REIT

Sunlight REIT là một quỹ tín thác đầu tư bất động sản được ủy quyền bởi Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai của Hồng Kông và được tái lập lại bởi chứng thư ủy thác ngày 10 tháng 5 năm 2021. Sunlight REIT có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông từ ngày 21 tháng 12 năm 2006 (với mã là 435).

Sunlight REIT mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội đầu tư vào danh mục đầu tư đa dạng gồm 11 bất động sản văn phòng và 5 bất động sản bán lẻ tại Hồng Kông,với tổng diện tích có thể cho thuê hơn 1,2 triệu feet vuông (111.484 mét vuông). Các bất động sản văn phòng chủ yếu nằm ở các khu vực kinh doanh chính của Hồng Kông (Trung Quốc), bao gồm cả Wan Chai và Sheung Wan, cũng như trong các lĩnh vực kinh doanh phi tập trung như Mong Kok và North Point. Các bất động sản bán lẻ chính nằm ở các trung tâm giao thông trong khu vực và các thị trấn mới bao gồm Sheung Shui, Tseung Kwan O và Yuen Long.

Thông tin về Henderson Sunlight Asset Management Limited

Henderson Sunlight Asset Management Limited (đơn vị quản lý của Sunlight REIT) là công ty con thuộc sở hữu gián tiếp của Henderson Land Development Company Limited. Trách nhiệm chính của Henderson Sunlight Asset Management Limited là quản lý Sunlight REIT và tất cả tài sản của nó theo Chứng thư ủy thác vì lợi ích duy nhất của tất cả các cổ đông.

#SunlightREI

In bài viết

Truyền hình