Vào tháng 4 năm nay, 41 lao động tại tỉnh Quảng Bình được tuyển chọn đi làm việc tại Hàn Quốc, nhưng khi sang đến nơi thì có 34 lao động đã bỏ trốn ảnh hưởng đến uy tín trong hợp tác quốc tế với Hàn Quốc. Trước tình hình đó, ngày 23/11, UBND tỉnh đã có Công văn số 2229/UBND-NCVX về việc thực hiện biện pháp chống trốn đối với lao động đi làm việc nông nghiệp thời vụ tại Hàn Quốc.
Quảng Nam đặt mục tiêu đưa 5.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Quảng Nam đặt mục tiêu đưa 5.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Bồi dưỡng nghiệp vụ về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Bồi dưỡng nghiệp vụ về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

UBND tỉnh giao Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các huyện, thị xã có lao động bỏ trốn, tổ chức làm việc về tận xã, thôn xác định rõ trách nhiệm bảo lãnh, trách nhiệm vận động gia đình, thân nhân kêu gọi con em mình về nước, đối với trường hợp người đứng ra bảo lãnh là cán bộ, đảng viên hoặc cán bộ, đảng viên có người thân là lao động đang bỏ trốn, cứ trú bất hợp pháp thì phải gắn trách nhiệm nghiêm túc.

Quảng Bình triển khai biện pháp chống trốn đối với lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc
Ảnh minh hoạ

Đồng thời, đề xuất giải pháp hiệu quả nhằm hạn chế tối đa việc lao động bỏ trốn trong các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và thông qua hoạt động ngoại giao đề xuất giải pháp giữ gìn, duy trì, phát triển mối quan hệ hợp tác với chính quyền thành phố Yeongju và địa phương khác của Hàn Quốc trong thời gian tới.

Cũng như, tiến hành, rà soát lại tính pháp lý, quy trình, thủ tục,… nghiên cứu pháp lý đề xuất biện pháp pháp lý áp dụng đối với người bảo lãnh và người lao động vi phạm để yêu cầu người lao động đang cư trú bất hợp pháp về nước.

Kiểm điểm nghiêm túc trong công tác tuyển chọn, giới thiệu lao động; trách nhiệm quản lý, thực hiện cam kết và việc thực hiện biện pháp vận động người lao động vi phạm hợp đồng, bỏ trốn khỏi nơi làm việc tại Hàn Quốc về nước; khẩn trương triển khai giải pháp, biện pháp cứng rắn để đảm bảo đưa người lao động vi phạm, cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước trước ngày 31/12/2022.

7 tháng đầu năm 2022, có hơn 80.000 lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài 7 tháng đầu năm 2022, có hơn 80.000 lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài
Hàn Quốc thực hiện chính sách ân hạn đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tự nguyện về nước Hàn Quốc thực hiện chính sách ân hạn đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tự nguyện về nước
In bài viết

Truyền hình