Kế hoạch số 174/KH-THCM ngày 19/10/2019 của trường Tiểu học Cao Mại, thị trấn Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, cho thấy: Năm học 2019 – 2020, nhà trường có tổng dự toán thu, chi quỹ thỏa thuận phục vụ học sinh là 3.091.150.000 đồng.

Thu theo thỏa thuận với phụ huynh để chi trả lương bảo vệ, lao công

Làm việc với phóng viên báo Thời Đại, cô giáo Nguyễn Thị Tuyến – Hiệu trưởng trường Tiểu học Cao Mại, thị trấn Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ cho biết: Nhà trường đã họp phụ huynh học sinh (PHHS) toàn trường ngày 1/12/2019, trong đó có nội dung thỏa thuận các khoản thu phục vụ HS năm học 2019 - 2020; tại cuộc họp PHHS đã thỏa thuận đồng ý với các khoản đóng góp phục vụ HS.

phu tho truong tieu hoc cao mai co thuc hien tot cac khoan thu
Kế hoạch số 174/KH-THCM ngày 19/10/2019 của trường Tiểu học Cao Mại (ảnh Minh Sơn cắt từ Video).

Theo Biểu dự toán kinh phí Thu – Chi thỏa thuận phục vụ HS năm học 2019 - 2020 đính kèm Kế hoạch số 174/KH-THCM ngày 19/10/2019 của trường Tiểu học Cao Mại cho thấy có các khoản thu như: Tiền ăn bán trú hằng tháng 1.399.680.000 đồng; trong đó: Chi tiền ăn cho HS bán trú hằng ngày 898.560.000đ, tiền Ga và đồ dùng hằng ngày cho HS ăn bán trú 69.120.000đ, chi công tác chăm sóc bán trú 432.000.000 đồng.

Quỹ thu thỏa thuận để phục vụ học sinh 280.120.000 đồng; trong đó: Chi hỗ trợ công tác vệ sinh lớp học 37,8 triệu đồng, môi trường 23,4 triệu đồng, nhà vệ sinh 16,2 triệu đồng; phun thuốc muỗi phòng chống dịch bệnh trong nhà trường và thông tắc bể phốt 25 triệu đồng; kinh phí cho HS tham gia hoạt động vui tết chung thu năm 2019 là 25 triệu đồng; hỗ trợ chi trả bù tiền công bảo vệ 12.060.000 đồng… Mua sắm bổ sung cơ sở vật chất bán trú ban đầu 57.750.000 đồng.

phu tho truong tieu hoc cao mai co thuc hien tot cac khoan thu
Biểu dự toán kinh phí Thu – Chi thỏa thuận phục vụ HS năm học 2019 - 2020 đính kèm Kế hoạch số 174/KH-THCM ngày 19/10/2019 của trường Tiểu học Cao Mại - trang 1 (ảnh Minh Sơn cắt từ video).

Trước đó, UBND huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ có văn bản số 1144/UBND-GDĐT ngày 11/10/2019 về việc hướng dẫn công tác thu, chi năm học 2019 – 2020 (gọi tắt là Văn bản số 1144/UBND-GDĐT); trong đó có nêu: “Các khoản thu thỏa thuận phục vụ học sinh: Thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh để thực hiện một số nhiệm vụ thay cha mẹ học sinh trong công tác nuôi, dạy học sinh, tổ chức bán trú (tiền ăn; chăm sóc bán trú; nước uống; điện; nước sinh hoạt; vệ sinh...); các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;…yêu cầu nhà trường phải thỏa thuận với phụ huynh học sinh về chủ trương, xây dựng và công khai mức thu…”.

Tại các trang văn bản số 1144/UBND-GDĐT ngày 11/10/2019 của UBND huyện Lâm Thao không có cụm câu từ nào hướng dẫn các khoản thu thỏa thuận phục vụ HS để chi trả: Lương bảo vệ. Vệ sinh môi trường… Vậy, một số khoản thu, chi quỹ thỏa thuận năm học 2019 – 2020 của trường Tiểu học Cao Mại có đúng với hướng dẫn không? Được biết, từ ngày 1/1/2019, Ngân sách nhà nước đã cấp cho trường Tiểu học Cao Mại để chi trả tiền công bảo vệ.

phu tho truong tieu hoc cao mai co thuc hien tot cac khoan thu
Biểu dự toán kinh phí Thu – Chi thỏa thuận phục vụ HS năm học 2019 - 2020 đính kèm Kế hoạch số 174/KH-THCM ngày 19/10/2019 của trường Tiểu học Cao Mại - trang 2 (ảnh Minh Sơn cắt từ video).
Ngân sách nhà nước đảm bảo chi trả lương bảo vệ, vệ sinh

Theo văn bản số 3550/BGDĐT-KHTC ngày 19/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời kiến nghị của địa phương, kính gửi UBND tỉnh Phú Thọ; trong đó có đoạn nêu:

“Nội dung câu hỏi: Đề nghị Bộ GD&ĐT xem xét, điều chỉnh quy định tại Thông tư 16 theo hướng cho phép sử dụng nguồn vốn xã hội hóa đối với một số hoạt động đặc thù nêu trên trong nhà trường để giảm gánh nặng cho Ngân sách. Đặc biệt đối với các tỉnh như Phú Thọ vẫn cần hỗ trợ từ Ngân sách Trung ương (câu 2).

Bộ GD&ĐT trả lời như sau: Tại Nghị định số 68/NĐ-CP ngày 17/11/2000 quy định, các cơ sở giáo dục đào tạo có thể thực hiện chế độ hợp đồng đối với một số công việc như: lái xe, bảo vệ, vệ sinh và một số công việc khác. Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 68 ghi rõ kinh phí thực hiện hợp đồng sẽ do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm. Hằng năm cơ sở giáo dục lập dự toán chi thường xuyên trong đó có phần kinh phí cho hợp đồng bảo vệ để gửi cơ quan tài chính có thẩm quyền phê duyệt…

Căn cứ Quyết định số 46/2016 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định các địa phương phải cấp bù ngân sách cho các trường đảm bảo chi lương và chi chuyên môn... Do vậy, ngân sách nhà nước sẽ đảm bảo việc chi trả thù lao…”.

Thu tiền học 2 buổi/ngày khi không đủ giáo viên

Cô giáo Nguyễn Thị Tuyến – Hiệu trưởng trường Tiểu học Cao Mại cho biết: Năm học 2019 – 2020, nhà trường có 997 học sinh (HS), 30 lớp. Nhà trường có 44 giáo viên, trong đó có 5 giáo viên nhà trường hợp đồng do thiếu giáo viên. Nhà trường thu thỏa thuận tiền học 2 buổi/ngày là 10.000 đồng/buổi/ 1 HS.

Theo Biểu dự toán kinh phí Thu – Chi thỏa thuận phục vụ HS năm học 2019 - 2020 đính kèm Kế hoạch số 174/KH-THCM ngày 19/10/2019 của trường Tiểu học Cao Mại cho thấy tổng số thu tiền học 2 buổi/ngày là 1.353.600.000 đồng.

phu tho truong tieu hoc cao mai co thuc hien tot cac khoan thu
Biểu dự toán kinh phí Thu – Chi thỏa thuận phục vụ HS năm học 2019 - 2020 đính kèm Kế hoạch số 174/KH-THCM ngày 19/10/2019 của trường Tiểu học Cao Mại - trang 3 (ảnh Minh Sơn cắt từ video).

Trả lời câu hỏi của PV, năm học 2019 - 2020, Phòng Giáo dục, Ủy ban huyện hay Sở Giáo dục có văn bản hướng dẫn mức thu tiền học 2 buổi/ngày là 10.000 đồng/1 buổi không? Cô giáo Nguyễn Thị Tuyến khẳng định: “Không có. Do thỏa thuận của các trường. Các sếp chi nói ấy thôi, tùy theo các trường được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu… Chị thấy các huyện như: Tam Nông, Phù Ninh, Cẩm Khê…cũng thu 10.000 đồng/1 buổi”.

Theo hướng dẫn tại văn bản số 1144/UBND-GDĐT ngày 11/10/2019 của UBND huyện Lâm Thao có ghi: “Tiền học 02 buổi/ngày ở cấp Tiểu học: Thu tiền đối với những trường Tiểu học không đủ giáo viên để dạy 02 buổi/ngày theo quy định; chỉ thu số buổi học vượt định mức giờ dạy của giáo viên theo quy định hoặc hợp đồng giáo viên…”.

phu tho truong tieu hoc cao mai co thuc hien tot cac khoan thu
Trường Tiểu học Cao Mại tại thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Vậy, năm học 2019 – 2020, trường Tiểu học Cao Mại thỏa thuận với PHHS thu tiền học 2 buổi/ngày với tổng số tiền dự toán là 1.353.600.000 đồng, có đủ để chi trả lương cho 5 giáo viên hợp đồng trường và số buổi học vượt định mức giờ dạy của các giáo viên theo quy định (nếu có) theo hướng dẫn tại văn bản số 1144/UBND-GDĐT không?

Không bình quân ấn định mức tiền vận động tài trợ

Cô giáo Nguyễn Thị Tuyến – Hiệu trưởng trường Tiểu học Cao Mại nhấn mạnh: Năm học 2019 – 2020, nhà trường đã lập kế hoạch vận động tài trợ đã được Phòng GD&ĐT huyện Lâm Thao phê duyệt, tổng dự toán kinh phí thực hiện là 501.545.000 đồng. Việc ủng hộ, tài trợ đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, không ấn định bình quân mức thu, công khai, minh bạch.

phu tho truong tieu hoc cao mai co thuc hien tot cac khoan thu
Dự toán kinh phí vận động tài trợ năm học 2019 - 2020 của trường Tiều học Cao Mại (ảnh Minh Sơn).

Tại Văn bản số 1144/UBND-GDĐT ngày 11/10/2019 của UBND huyện Lâm Thao có hướng dẫn: “Việc vận động tài trợ…phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện của các đối tượng tham gia ủng hộ, tài trợ. Bất kỳ hình thức ép buộc nào hay bình quân hóa mức đóng góp đối với phụ huynh học sinh là vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong nhân dân và ảnh hưởng xấu đến ngành giáo dục…”.

Theo tài liệu PV có được về công tác vận động tài trợ năm học 2019 - 2020, cho thấy trường Tiểu học Cao Mại không ép buộc, không bình quân ấn định mức đóng góp đối với phụ huynh học sinh. Như vậy, các bậc phụ huynh học sinh tự nguyện ủng hội tài trợ xã hội hóa giáo dục, không có tiền ủng hộ cũng không bị ép nộp.

phu tho truong tieu hoc cao mai co thuc hien tot cac khoan thu
Quyết định số 542/QĐ-GDĐT ngày 26/11/2019 của Phòng GD&ĐT huyện Lâm Thao về việc phê duyệt Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2019 – 2020 trường Tiểu học Cao Mại (ảnh Minh Sơn).
In bài viết

Truyền hình