TĐO – Tại tỉnh Phú Thọ có một số trường Tiểu học trên địa bàn: huyện Phù Ninh, Tam Nông và TP Việt Trì có tỷ lệ giáo viên đứng lớp khác nhau; thế nhưng, mức thu tiền học buổi 2 có biểu hiệu “cào bằng”, trường thiếu giáo viên ít có mức thu tiền học buổi 2 cao hơn hoặc bằng trường thiếu nhiều giáo viên. Vậy, các trường Tiểu học thu như vậy có đúng quy định không?.

Được biết, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ có văn bản số 976/SGD&ĐT-KHTC ngày 13/8/2018, hướng dẫn thu, quản lý và sử dụng các khoản thu năm học 2018 – 2019 (gọi tắt là Văn bản số 976/SGD&ĐT-KHTC). Tuy nhiên, theo quan sát của PV, tại văn bản số 976/SGD&ĐT-KHTC của Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ không có cụm câu từ nào hướng dẫn mức thu tiền học buổi 2 đối với các trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh như thế nào.

Phải chăng, đây là nguyên nhân, dẫn đến một số trường Tiểu học dưới đây có tỷ lệ giáo viên đứng lớp khác nhau; nhưng, mức thu tiền học buổi 2 có biểu hiệu “cào bằng”, trường thiếu giáo viên ít có mức thu tiền học buổi 2 cao hơn hoặc bằng trường thiếu nhiều giáo viên?.

Thu tiền học buổi 2… mỗi trường một kiểu?

Làm việc với PV liên quan đến việc thực hiện các khoản thu trong nhà trường năm học 2018 – 2019, cô giáo Đặng Thị Thanh – Hiệu trưởng trường Tiểu học Hương Nộn, huyện Tam Nông cho biết: Nhà trường có 684 HS bằng 23 lớp, trường có 32 giáo viên (GV), tỷ lệ GV đứng lớp của nhà trường 1,39 GV/lớp, vẫn thiếu GV đứng lớp theo quy định 1,5 GV/lớp để tổ chức học 2 buổi/ngày. Theo quy định về lý trường đủ 1,5 GV/lớp không được thu tiền học buổi 2; thiếu GV thì trường được thu tính theo tiết GV dạy thêm giờ để thu tiền học buổi 2.

phu tho thu tien hoc buoi 2 moi truong tieu hoc mot kieu

Cô giáo Đặng Thị Thanh – Hiệu trưởng trường Tiểu học Hương Nộn, huyện Tam Nông làm việc với PV.

Hiệu trưởng trường Tiểu học Hương Nộn Đặng Thị Thanh nhấn mạnh: Tiền học buổi 2 trường thu 3.300đ/1tiết học; các khối lớp toàn trường đều học đủ 9 buổi/1tuần. Các khối lớp học buổi 2 có số tiết học khác nhau, nên mức thu tiền học sẽ khác nhau; nhà trường đang thực thu tiền học buổi 2 là: HS khối lớp 1 và lớp 2 là 1.400.000đ/1hs/năm học; HS khối lớp 3 và lớp 5 là 560.000đ/1hs/năm học; HS khối lớp 4 là 280.000đ/1hs/năm học.

Tại trường Tiểu học Hưng Hoá, huyện Tam Nông, thầy giáo Hoàng Đình Hiếu – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Năm học 2018 – 2019 trường có 454 HS, 16 lớp với 22 GV, tỷ lệ giáo viên đứng lớp đạt 1,37 GV/lớp. “Trường thu tiền học buổi 2 là 4.000đ/1 tiết học bằng 12.000đ/1hs/1buổi. HS toàn trường học 3 tiết/1 buổi, học 9 buổi/1tuần. Mức thu 4.000đ/1tiết áp dụng học sinh các khối lớp cả trường”, ông Hoàng Đình Hiếu nói.

phu tho thu tien hoc buoi 2 moi truong tieu hoc mot kieu

Kế hoạch số 08/KH-THngày 10/9/2018 của trường Tiểu học Hưng Hoá, huyện Tam Nông.

Đối với trường Tiểu học Phú Lộc, huyện Phù Ninh, cô giáo Phạm Thị Bích Huệ - Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: Năm học 2018 – 2019, trường có 825 HS, 24 lớp học, tổng giáo viên của trường là 37 người; theo biên chế giáo viên, thì trường đủ giáo viên đứng lớp đạt 1,54 GV/lớp. Nhà trường thu thoả thuận tiền học buổi 2 là 130.000đ/1hs/1tháng, khoảng 8.000đ/1hs/1buổi.

Lý giải vì sao trường Tiểu học Phú Lộc đủ 1,5 GV/lớp mà vẫn thu tiền học buổi 2 của HS?! Hiệu trưởng nhà trường Phạm Thị Bích Huệ biện minh: "Trường có 37 GV, trong đó có 3 GV của trường điều đi tăng cường, 1 GV tăng cường làm việc trên Phòng Giáo dục, còn 2 GV tăng cường trường khác. Nếu trường sử dụng đủ 37 GV thì sẽ đủ 1,5 GV/lớp, chính vì thế, người ta mới cho 3 GV của trường chị đi tăng cường, nên trường không đủ 1,5 GV/lớp; trong khi đó, trường vẫn phải trả lương cho 3 GV đi tăng cường này, nhưng không được hưởng công sức của những GV này dạy tại trường".

phu tho thu tien hoc buoi 2 moi truong tieu hoc mot kieu

Tờ trình số 48/TT ngày 15/10/2018 của trường Tiểu học Phú Lộc, huyện Phù Ninh.

Còn thầy giáo Nguyễn Tiến Tĩnh – Hiệu trưởng trường Tiểu học An Đạo, huyện Phù Ninh bật mí: “Năm nay, trên chỉ đạo, căn cứ tỷ lệ giáo viên, thầy Lập – Sở Giáo dục chỉ đạo tại hội nghị thu tiền học buổi 2 tối đa không quá 10.000đ/1hs/1buổi. Tỷ lệ giáo viên đứng lớp của trường đang 1,3 GV/lớp nên trường thu 130.000đ/1hs/1tháng, khoảng 8.000đ/1hs/1buổi”.

Tương tự, thầy giáo Nguyễn Tiến Dũng – Hiệu trưởng trường Tiểu học Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh thật thà nói: “Trường thu tiền học buổi 2 là 10.000đ/1hs/1buổi.Tỷ lệ giáo viên đứng lớp của trường là 1,3 GV/lớp”.

phu tho thu tien hoc buoi 2 moi truong tieu hoc mot kieu

Thầy giáo Nguyễn Tiến Tĩnh – Hiệu trưởng trường Tiểu học An Đạo, huyện Phù Ninh làm việc với PV.

Tại trường Tiểu học Trạm Thản, huyện Phù Ninh, thầy giáo Trần Hùng Ngọc – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Tiền học buổi 2, trường thu 1.400.000đ/1hs/9tháng, bằng 160.000đ/1hs/1 tháng, cụ thể là 10.000đ/1hs/1buổi. Tỷ lệ giáo viên đứng lớp của trường là 1,27 GV/lớp”.

Thầy giáo Hoàng Xuân Thuỷ - Hiệu trưởng trường Tiểu học Hùng Lô, TP Việt Trì thừa nhận: Tỷ lệ giáo viên đứng lớp của trường là 1,38, trường thu tiền học buổi 2 là 140.000đ/1hs/1tháng.

phu tho thu tien hoc buoi 2 moi truong tieu hoc mot kieu

Danh sách các khoản thu thoả thuận năm học 2018 - 2019 của trường Tiểu học Hùng Lô, TP Việt Trì (trang 2).

Hướng dẫn thu bằng miệng?

Làm việc với PV liên quan đến việc các trường Tiểu học nêu trên, căn cứ văn bản nào để tính đưa ra mức thu tiền học buổi 2?. Cô giáo Đặng Thị Thanh – Hiệu trưởng trường Tiểu học Hương Nộn, huyện Tam Nông hồn nhiên tiết lộ: “với mặt bằng huyện Tam Nông, đồng chí Trưởng phòng Giáo dục huyện yêu cầu, nêu tính theo buổi, 1 buổi tính 3 tiết thì được thu tiền buổi 2 không quá 10.000đ/hs/1buổi; nếu tính theo tiết thì được thu 3.300đ/1tiết, văn bản cứng thì không có,chỉ ngồi nói quán triệt với nhau như vậy”.

phu tho thu tien hoc buoi 2 moi truong tieu hoc mot kieu

Trường Tiểu học Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Khi PV hỏi, Phòng GD&ĐT huyện Phù Ninh có văn bản hướng dẫn cho thu tiền học buổi 2 là 10.000đ/1hs/1buổi không?. Thầy giáo Trần Hùng Ngọc – Hiệu trưởng trường Tiểu học Trạm Thản khẳng định: “Cái này, chính là Phòng Giáo dục chỉ thống nhất miệng là thu 10.000đ/1hs/1buổi là mức cao nhất, không cao hơn, không có văn bản”.

Làm việc với PV liên quan đến ban hành văn bản hướng dẫn các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Phù Ninh thu tiền học buổi 2 như thế nào?. Ông Hà Ngọc Yến – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phù Ninh nói: Tuỳ điều kiện từng trường, mức thu tiền học buổi 2 không quá 10.000đ/1hs/1buổi. Trường đủ 1,5 GV/lớp thì không được thu tiền học buổi 2, thiếu thì được phép thoả thuận với phụ huynh học sinh thu cho lớp thiếu.

phu tho thu tien hoc buoi 2 moi truong tieu hoc mot kieu

Biên bản họp ngày 14/10/2018 giữa đại diện trường Tiểu học Phú Lộc,huyện Phù Ninh với Ban đại diện CMHS các lớp lần thứ nhất năm học 2018 - 2019 (trang 3).

Ông Hà Ngọc Yến thừa nhận: “Tại hội nghị, chúng tôi quán triệt, tổ chức dạy 2 buổi/ngày phải được sự đồng thuận của phụ huynh, tuyệt đối không ép buộc.Việc thu tiền phải thoả thuận với phụ huynh, nhưng thu không quá 10.000đ/1hs/1buổi”.

Khi PV hỏi vì sao, tại hội nghị thống nhất thu tiền tiền học buổi 2 không quá 10.000đ/1hs/1buổi mà không ban hành văn bản cho các trường có căn cứ thực hiện?. Trưởng phòng GD&ĐT huỵên Phù Ninh Hà Ngọc Yến không trả lời cụ thể vì sao, mà giãi bày: “không, thôi, thực ra cái này rất khó cho chúng tôi, giáo dục mình hiện nay nó khó thế, chúng tôi đứng ở các thế là không có tiến, tiến thoái lưỡng nan là cũng không đúng, không biết làm thế nào;…”.

phu tho thu tien hoc buoi 2 moi truong tieu hoc mot kieu

Quyết định số 481/QĐ-GD&ĐT ngày 4/10/2018 của Phòng GD&ĐT huyện Phù Ninh về phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ năm học 2018- 2019 cho trường Tiểu học An Đạo (trang 10).

Theo ông Hoàng Đình Hạnh – Phó Trưởng phòng GD&ĐT huỵên Tam Nông chia sẻ: tại hội nghị của Sở Giáo dục thống nhất mức thu thoả thuận tiền học buổi 2 không quá 10.000đ/1hs/1buổi; những trường ở thị trấn, đồng bằng thu không quá 12.000đ/1hs/1buổi.

PV hỏi việc thống nhất mức thu tiền học học buổi 2 không quá 10.000đ/1hs/1buổi, có văn bản hướng dẫn không?. Phó Trưởng phòng GD&ĐT huỵên Tam Nông Hoàng Đình Hạnh nói: “Không có, Sở Giáo dục nói trong điều kiện tỉnh còn nghèo thì không được thoả thuận mức thu cao quá, chỉ thống nhất trong toàn tỉnh mức thu tối đa không quá 10.000đ/1hs/1buổi”.

phu tho thu tien hoc buoi 2 moi truong tieu hoc mot kieu

Kế hoạch số 36/KH-TH ngày 27/9/2018 của trường Tiểu học An Đạo, huyện Phù Ninh thoả thuận phục vụ nhu cầu học sinh năm học 2018 - 2019 (trang 3)

Vì sao, cơ quan có trách nhiệm của tỉnh Phú Thọ chưa ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết các trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh căn cứ tính đưa ra mức thu thoả thuận tiền học buổi 2?.

Tới đây, Phòng GD&ĐT TP Việt Trì, các huyện Tam Nông và Phù Ninh có hướng dẫn các trường Tiểu học cách tính toán cụ thể để thoả thuận mức thu tiền học buổi 2 khối Tiểu học đối với các trường thiếu giáo viên theo định biên dạy 2 buổi/ngày; thực hiện thẩm định và cấp kinh phí chi trả tiền thừa giờ, thêm giờ đảm bảo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở công lập hay không?!

Báo Thời Đại sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Minh Sơn

Truyền hình