Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành giữ chức Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng thay ông Trịnh Đình Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước
Bổ nhiệm lãnh đạo mới tại Đà Nẵng, Hậu Giang, Tây Ninh Bổ nhiệm lãnh đạo mới tại Đà Nẵng, Hậu Giang, Tây Ninh
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định kiện toàn nhân sự Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 25/5/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành là Chủ tịch Hội đồng thay ông Trịnh Đình Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định 1526/QĐ-TTg ngày 7/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành viên Hội đồng là đại diện các Bộ: Ngoại giao; Quốc phòng; Công an; Văn phòng Chính phủ; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Nội vụ; Tài chính; Giao thông vận tải; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động-Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Tư pháp; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Ủy ban Dân tộc.

Ủy viên phản biện là tổ chức tư vấn hoặc chuyên gia về quy hoạch am hiểu về điều kiện của vùng do Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét, lựa chọn.

Hội đồng thẩm định hoạt động theo quy định tại Điều 33, Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 38 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và tự giải thể sau khi quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định là Bộ Kế hoạch và Đầu tư; có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 34 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; được sử dụng con dấu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình hoạt động.

Chánh văn phòng Thành ủy Hải Phòng làm Thư ký Phó Thủ tướng Lê Văn Thành Chánh văn phòng Thành ủy Hải Phòng làm Thư ký Phó Thủ tướng Lê Văn Thành
Ông Trần Quang Minh - Chánh Văn phòng Thành ủy Hải Phòng được tiếp nhận về công tác tại Văn phòng Chính phủ và cử làm Thư ký cho Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.
Ông Phan Văn Đăng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Ông Phan Văn Đăng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận
Theo quyết định của Thủ tướng, ông Phan Văn Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận được phê chuẩn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.
Thái Bình, Hà Tĩnh, Đồng Tháp bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới Thái Bình, Hà Tĩnh, Đồng Tháp bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới
Các tỉnh Thái Bình, Hà Tĩnh, Đồng Tháp vừa đồng loạt triển khai công tác cán bộ tại địa phương, theo đó điều động, bổ nhiệm một số nhân sự, lãnh đạo mới ở nhiều cơ quan, đơn vị.
In bài viết

Truyền hình