Ngày Voi quốc gia được tổ chức tại nhiều thành phố ở Thái Lan nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc bảo vệ và bảo tồn loài voi cũng như môi trường sống của chúng.
nguoi dan thai lan tu tay cho voi an trong ngay voi quoc gia
Ngày Voi quốc gia được tổ chức tại nhiều thành phố ở Thái Lan với các hoạt động văn hóa đặc sắc. (Nguồn: THX/TTXVN)
nguoi dan thai lan tu tay cho voi an trong ngay voi quoc gia
Hoạt động này nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc bảo vệ và bảo tồn loài voi cũng như môi trường sống của chúng. (Nguồn: THX/TTXVN)
nguoi dan thai lan tu tay cho voi an trong ngay voi quoc gia
Người dân cho voi ăn trong Ngày voi quốc gia tại Ayutthaya, Thái Lan, ngày 13/3. (Nguồn: THX/TTXVN)
nguoi dan thai lan tu tay cho voi an trong ngay voi quoc gia
Tự tay cho voi ăn trong Ngày voi quốc gia. (Nguồn: THX/TTXVN)
nguoi dan thai lan tu tay cho voi an trong ngay voi quoc gia
Chăm sóc voi trong Ngày voi quốc gia tại Ayutthaya, Thái Lan, ngày 13/3. (Nguồn: THX/TTXVN)
nguoi dan thai lan tu tay cho voi an trong ngay voi quoc gia
Người dân cho voi ăn trong Ngày voi quốc gia tại Ayutthaya, Thái Lan, ngày 13/3. (Nguồn: THX/TTXVN)
In bài viết

Truyền hình