Sau quyết định số 911/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới, mới đây Bộ Tài chính tiếp tục công bố quyết định số 1325/QĐ-BTC ngày 5/8/2019 trong đó có 8 TTHC mới và 2 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan.
Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có nhân sự mới Kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải Tổng Công ty Cảng hàng không VN (ACV): Cứ thanh tra là lộ... sai phạm!

Trước đó, đi kèm quyết định số 911/QĐ-BTC là 9 TTHC (3 TTHC mới, sửa đổi bổ sung 5 thủ tục và bãi bỏ 1 thủ tục) trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng của Bộ Tài chính được quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu…

Cụ thể 3 TTHC mới đó là thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa XNK để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, hàng hóa nhập khẩu để khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp khác (thực hiện tại Bộ Tài chính); thủ tục cấp sổ định mức miễn thuế đối với hàng hóa của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ (thực hiện tại cấp cục hải quan); thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (thực hiện tại cấp chi cục hải quan).

Tới đầu tháng 8, Quyết định số 1325/QĐ-BTC được ban hành đi kèm phụ lục 10 TTHC trong lĩnh vực hải quan được quy định tại Thông tư 22/2019/TT-BTC (ngày 16/4/2019). Cụ thể, 8 TTHC mới đó là thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan đối với công chức hải quan đã chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc; tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan (ĐLHQ); chấm dứt ĐLHQ; tiếp tục ĐLHQ; cấp mã số nhân viên ĐLHQ; gia hạn mã số nhân viên ĐLHQ; cấp lại mã số nhân viên ĐLHQ; thu hồi mã số nhân viên ĐLHQ. 2 TTHC được sửa đổi, bổ sung gồm: công nhận ĐLHQ; thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.

hang loat thu tuc hanh chinh moi trong linh vuc hai quan vua duoc bo tai chinh cong bo
Hàng loạt thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan vừa được Bộ Tài chính công bố.

Xác định công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi thương mại là yếu tố quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ, toàn ngành hải quan đã đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) theo tinh thần Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tài chính, lãnh đạo ngành hải quan đã chỉ đạo các đơn vị gắn kết quả CCHC với trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; ban hành Chỉ số CCHC của ngành hải quan; tự chấm điểm Chỉ số CCHC của Tổng cục.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã thụ lý, giải quyết gần 6,3 triệu hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), trong đó 98% giải quyết thông qua mạng internet, còn lại giải quyết trực tiếp hoặc qua đường bưu điện… Về cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với các bộ, ngành tích cực triển khai các TTHC mới, mở rộng phạm vi, số lượng DN tham gia đối với các TTHC. Tính đến ngày 30/6/2019 đã có 13 bộ, ngành tham gia kết nối; 173 thủ tục hành chính được đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia với tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia gần 2,27 triệu bộ hồ sơ của hơn 30.700 DN tham gia. Riêng từ ngày 1/1 đến 30/6/2019, số hồ sơ đã được xử lý gần 482.000 bộ hồ sơ của hơn 4.300 DN tham gia.

hang loat thu tuc hanh chinh moi trong linh vuc hai quan vua duoc bo tai chinh cong bo Kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại Chi cục hải quan và đồn biên phòng cửa khẩu
hang loat thu tuc hanh chinh moi trong linh vuc hai quan vua duoc bo tai chinh cong bo Công an, Hải quan, Ban chỉ đạo 389...làm rõ đúng sai của Asanzo
hang loat thu tuc hanh chinh moi trong linh vuc hai quan vua duoc bo tai chinh cong bo Hải quan Hải Phòng thu giữ lô phụ kiện điện thoại Trung Quốc đội lốt “Made in Vietnam”
In bài viết

Truyền hình