Trang chủ Hữu nghị
16:43 | 09/08/2023 GMT+7

Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bắc Giang: “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”

aa
Trong 2 ngày 8/8-9/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2023-2028.
Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Nâng cao chất lượng mọi mặt công tác Nâng cao chất lượng mọi mặt công tác
Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bắc Giang giữ đúng phương châm của công tác đối ngoại nhân dân: “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”

Ông Trần Công Thắng tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang

(Ảnh: Báo Bắc Giang).

Nhiệm kỳ qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (CTCHN) tỉnh Bắc Giang đã triển khai hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân với nhiều kết quả nổi bật như: phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội; đóng góp vào sự phát triển KT-XH, quảng bá hình ảnh quê hương...

Trong 5 năm, Liên hiệp đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như chương trình “Ươm mầm hữu nghị”; hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Năm 2021, khi dịch Covid - 19 bùng phát tại Bắc Giang, Liên hiệp đã phát huy vai trò cầu nối, vận động các nguồn lực cùng cấp ủy, chính quyền phòng, chống dịch.

Tại Đại hội, các đại biểu thảo luận, thống nhất đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đối ngoại nhân dân cả nhiệm kỳ còn một số khó khăn, hạn chế như: Hoạt động của các hội song phương chưa đồng đều; công tác phối hợp vận động, tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài còn hạn chế, có ít dự án hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, nơi đặc biệt khó khăn.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Đại hội đề ra 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp. Đó là nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại trên cơ sở bám sát “Chiến lược thông tin đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn 2050”; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại.

Đổi mới nội dung, phương thức các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, giao lưu nhân dân; gắn các hoạt động đối ngoại nhân dân với nhiệm vụ chính trị, đề án, dự án của tỉnh, địa phương, cơ sở; các phong trào thi đua yêu nước do cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng và nhân dân phát động.

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp CTCHN theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Chỉ thị số 38-CT/TW, Kế hoạch số 56-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương và Điều lệ Liên hiệp CTCHN Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 422/QĐ-TTg. Đẩy mạnh công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài và hoạt động nhân đạo.

Phát huy vai trò Ban Liên lạc người Bắc Giang ở nước ngoài, các hội đồng hương người Bắc Giang ở nước ngoài và thông qua hoạt động của các hội hữu nghị song phương trong thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng; thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình đã đề ra.

Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bắc Giang giữ đúng phương châm của công tác đối ngoại nhân dân: “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”
Nhân dịp Đại hội lần thứ V của Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bắc Giang, thay mặt Ban Thường vụ, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký, Phan Anh Sơn đã trao tặng Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Cờ Lưu niệm với dòng chữ: “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” - phương châm của công tác đối ngoại nhân dân đã được Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan tặng cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Ảnh: Báo Bắc Giang).

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký, Phan Anh Sơn cho biết: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhất trí với phương hướng công tác thời gian tới của Liên hiệp hữu nghị tỉnh Bắc Giang và nhấn mạnh một số trọng tâm sau:

Một là, Liên hiệp hữu nghị tỉnh Bắc Giang chủ động xây dựng chương trình công tác cả nhiệm kỳ với lộ trình cụ thể, chú trọng tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước, các nước đối tác lớn, quan trọng. Tiếp tục nâng cao tính hiệu quả, thiết thực của hoạt động đối ngoại nhân dân, gắn kết chặt chẽ với thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, du lịch, phục vụ đắc lực cho việc thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Hai là, tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND; phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ triển khai hiệu quả Chương trình tăng cường hợp tác và vận động PCPNN tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 – 2025, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, chủ động kết nối, tiếp xúc với các tổ chức, tăng cường vận động các tổ chức triển khai các dự án thực hiện “trách nhiệm xã hội” của doanh nghiệp.

Ba là, phát huy hiệu quả hơn nữa những công cụ hiện có để đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại; nghiên cứu việc triển khai phiên bản tiếng Anh của Trang thông tin điện tử để mở rộng đối tượng tiếp cận; phối hợp với Đài Truyền hình, phát thanh của tỉnh xây dựng các chuyên mục đối ngoại nhân dân phù hợp.

Bốn là, thực hiện tốt Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác Người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; phát huy vai trò của Ban liên lạc người Bắc Giang ở nước ngoài; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể quan tâm, tổ chức các chương trình phù hợp đón đồng bào về quê ăn Tết; kết hợp giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh như vải Lục Ngạn... để các Việt kiều có thể làm cầu nối giới thiệu và xuất khẩu sản phẩm đến các thị trường tiềm năng.

Năm là, chú trọng công tác xây dựng và phát triển tổ chức, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh. Nghiên cứu khả năng thành lập thêm từ 01 – 02 Hội hữu nghị thành viên phù hợp với đặc thù và nguồn lực của địa phương.

Tại đại hội, đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên hiệp CTCHN tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Trần Công Thắng tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp CTCHN tỉnh.

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang là tổ chức chính trị - xã hội, được thành lập theo Quyết định số 121/QĐ - UBND ngày 12/10/1998 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Khi mới mới thành lập có 03 Hội Hữu nghị thành viên: Hội Hữu nghị Việt-Nga, Hội Hữu nghị Việt-Đức, Hội Hữu nghị Việt-Trung tỉnh, 20 chi hội thành viên với 318 hội viên.

Sau 22 năm hoạt động, đến nay, Liên hiệp Hữu nghị tỉnh có 08 Hội Hữu nghị song phương thành viên: Hội Hữu nghị Việt-Nga; Hội Hữu nghị Việt-Đức; Hội Hữu nghị Việt-Trung; Hội Hữu nghị Việt-Lào; Hội Hữu nghị Việt-Camphchia; Hội Hữu nghị Việt -Séc-Slovakia; Hội Hữu nghị Việt –Hàn và Hội Hữu nghị Việt Nam-Italia tỉnh; có 73 hội, chi hội thành viên cấp huyện, xã với hơn 6.000 hội viên tham gia sinh hoạt, hoạt động ở tất cả 10 huyện, thành phố.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang: Khẳng định rõ vai trò trong công tác đối ngoại nhân dân Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang: Khẳng định rõ vai trò trong công tác đối ngoại nhân dân
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang 10 năm xây dựng và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang 10 năm xây dựng và phát triển
Anh Vũ
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Đức tỉnh Bắc Giang kỷ niệm 25 năm thành lập

Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Đức tỉnh Bắc Giang kỷ niệm 25 năm thành lập

Sáng ngày 06/7/2024, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cộng hoà Liên bang Đức tỉnh Bắc Giang tổ chức gặp mặt, toạ đàm nhân kỷ niệm 25 năm thành lập.
Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Bắc Giang kỷ niệm 25 năm thành lập

Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Bắc Giang kỷ niệm 25 năm thành lập

Ngày 9/6/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Bắc Giang đã phối hợp tổ chức gặp mặt, toạ đàm "Những kỷ niệm sâu sắc về Liên Xô trước đây - Liên bang Nga ngày nay". Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 34 năm Ngày Quốc khánh Liên bang Nga (12/6/1990 - 12/6/2024), 30 năm ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga ( 16/6/1994 - 16/6/2024) và 25 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Bắc Giang.
Chăm lo “giấc ngủ” các liệt sĩ Trung Quốc vì tình hữu nghị Việt - Trung

Chăm lo “giấc ngủ” các liệt sĩ Trung Quốc vì tình hữu nghị Việt - Trung

Không kể ngày nắng hay mưa, ông Dương Quang Kiến vẫn lặng lẽ trông coi, quét dọn, chăm sóc tỉ mỉ cho hơn 217 phần mộ là các liệt sĩ Trung Quốc đã hy sinh vì tinh thần quốc tế cao cả trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam tại Nghĩa trang liệt sĩ quân tình nguyện Trung Quốc tại xã Đào Mỹ (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

Các tin bài khác

Kết nối sinh viên Việt Nam với các nhà khoa học vật lý thế giới

Kết nối sinh viên Việt Nam với các nhà khoa học vật lý thế giới

Ngày 16/7, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định), 34 nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia khai mạc Trường học Vật lý Việt Nam lần thứ 30 (VSOP30).
5 nhóm mục tiêu công tác của 6 tháng cuối năm

5 nhóm mục tiêu công tác của 6 tháng cuối năm

Hội nghị diễn ra ngày 16/7 tại Hà Nội do Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì cùng toàn thể Cơ quan Thường trực tham dự.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau vận động nguồn vốn tài trợ dự án xây cầu và nhà đồng hương

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau vận động nguồn vốn tài trợ dự án xây cầu và nhà đồng hương

Chiều 15/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau cùng Ban Liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ ký kết thoả thuận phối hợp thực hiện chương trình “Quê hương và những tấm lòng”.
Cùng trải nghiệm mặc Yukata với các bạn Nhật Bản

Cùng trải nghiệm mặc Yukata với các bạn Nhật Bản

Tại sự kiện “Trải nghiệm phong tục lễ hội Tanabata, mặc thử Yukata” do Trung tâm Thông tin Văn hóa - Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức, nhiều bạn trẻ Việt Nam đã được mặc thử trang phục Yukata của Nhật Bản và khám phá những nét gần gũi trong trang phục truyền thống của hai nước.

Đọc nhiều

Ngân hàng liên tục tăng lãi suất huy động

Ngân hàng liên tục tăng lãi suất huy động

Sau khi tăng 0,3%/năm lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 1-6 tháng và tăng 0,1%/năm lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 7-36 tháng vào ngày 9/7, ngân hàng VietBank tiếp tục tăng lãi suất tiền gửi các kỳ hạn ngắn.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau vận động nguồn vốn tài trợ dự án xây cầu và nhà đồng hương

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau vận động nguồn vốn tài trợ dự án xây cầu và nhà đồng hương

Chiều 15/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau cùng Ban Liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ ký kết thoả thuận phối hợp thực hiện chương trình “Quê hương và những tấm lòng”.
Cổ đông lớn nhất của Novaland đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu NVL

Cổ đông lớn nhất của Novaland đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu NVL

NovaGroup tiếp tục đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu NVL từ ngày 18-26/7 sau khi bán bất thành lượng cổ phiếu này trong khoảng thời gian từ ngày 27/6-12/7 do thay đổi để phù hợp với kế hoạch hỗ trợ cơ cấu nợ.
5 nhóm mục tiêu công tác của 6 tháng cuối năm

5 nhóm mục tiêu công tác của 6 tháng cuối năm

Hội nghị diễn ra ngày 16/7 tại Hà Nội do Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì cùng toàn thể Cơ quan Thường trực tham dự.
Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn thăm, giao lưu với hải quân Indonesia

Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn thăm, giao lưu với hải quân Indonesia

Ngày 17/7, tàu buồm 286-Lê Quý Đôn, Hải quân nhân dân Việt Nam đã đến Surabayar, bắt đầu chuyến thăm và giao lưu với hải quân Indonesia kết hợp huấn luyện đi biển đường dài cho cán bộ, chiến sỹ, học viên trên tàu.
Nhiều địa phương quyết liệt trong chống khai thác IUU

Nhiều địa phương quyết liệt trong chống khai thác IUU

Đoàn Thanh tra EC sẽ đến Việt Nam thực hiện đợt kiểm tra lần thứ 5 về khắc phục "Thẻ vàng" IUU. Trong thời gian này, nhiều địa phương trên cả nước như: Quảng Bình, Khánh Hòa, Kiên Giang đang triển khai các giải pháp chống khai thác IUU trong 2 tháng cao điểm (tháng 7 và tháng 8) để giữ vững những kết quả đã đạt được, đảm bảo không phát sinh các hành vi vi phạm IUU trong thời gian tới.
Tuyên truyền biển đảo cho 120 người dân huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền biển đảo cho 120 người dân huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thực hiện kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, sáng ngày 16/7, tại xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân tổ chức tuyên truyền biển, đảo cho hơn 120 cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã.
ghi nhan dong gop cua dai su thuy dien tai viet nam cho quan he huu nghi hai nuoc
bo doi hai quan vung 5 cuu tau ca ngu dan mac can
dong dien yoga huong den mot the gioi hoa binh va huu nghi
ra mat sach uy ban viet nam doan ket va hop tac a phi my latinh nhung chang duong nhung nguoi ban
video doc dao nhung ngoi lang viet tren dat trung hoa
de nhung ky niem xua tao sinh trong hien tai va tuong lai
ho chi minh la bieu tuong cua hoa binh doc lap va tien bo xa hoi
Xin chờ trong giây lát...
Liên hoan Giai điệu hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2024
Cận cảnh Kia Seltos 2024 tại đại lý
Khởi động Giải báo chí toàn quốc về văn hóa, thể thao và du lịch lần 2
Lộ diện kỳ thủ Việt Nam tranh chức vô địch Cờ Shogi Quốc tế 2024 tại Nhật Bản
UNICEF hỗ trợ người dân Sóc Trăng có nước sạch bằng năng lượng mặt trời
Ông Vi Tiêu Nghị, con trai Tướng Vi Quốc Thanh - trưởng Đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc: Để những kỷ niệm xưa tạo sinh trong hiện tại và tương lai
Vietnam Cultural Show London 2024
Lão nông nhiều năm sưu tập những bức ảnh quý giá về Bác Hồ
Bác Hồ và bộ phim Những ngày tháng bên nhau
Hồ Chí Minh là biểu tượng của hòa bình, độc lập và tiến bộ xã hội
Bộ đội hải quân giúp dân chống hạn
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Người ra nước ngoài định cư và thôi quốc tịch Việt Nam sẽ bị thu hồi căn cước công dân

Người ra nước ngoài định cư và thôi quốc tịch Việt Nam sẽ bị thu hồi căn cước công dân

Người Việt Nam khi ra nước ngoài định cư, nếu thôi quốc tịch Việt Nam thì căn cước công dân sẽ bị thu hồi; nếu vẫn giữ quốc tịch Việt Nam thì sẽ không bị thu hồi căn cước công dân.
Từ 1/7 kiểm soát giấy tờ xe và người điều khiển qua VNeID có giá trị như kiểm tra trực tiếp

Từ 1/7 kiểm soát giấy tờ xe và người điều khiển qua VNeID có giá trị như kiểm tra trực tiếp

Thông tư Bộ Công an vừa ban hành quy định các thông tin giấy phép lái xe; giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định… đã được tích hợp, cập nhật trong căn cước điện tử, Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) sẽ có giá trị như kiểm tra giấy tờ trực tiếp.
Cấp căn cước cho người gốc Việt chưa xác định quốc tịch từ ngày 1/7

Cấp căn cước cho người gốc Việt chưa xác định quốc tịch từ ngày 1/7

Cấp căn cước cho người dưới 14 tuổi, công dân chưa đăng ký thường trú, tạm trú và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch là những điểm mới đáng chú ý của Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1/7.
Từ ngày 1/7, BHXH thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên VNeID

Từ ngày 1/7, BHXH thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên VNeID

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã và đang tập trung các nguồn lực, phát huy lợi thế sẵn có của ngành để sẵn sàng cho việc triển khai sử dụng thống nhất tài khoản VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/7/2024.
Thời tiết hôm nay 22/6: Nắng nóng ở miền Bắc dịu dần

Thời tiết hôm nay 22/6: Nắng nóng ở miền Bắc dịu dần

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Bắc hôm nay 22/6 tiếp tục giảm nhiệt, cao nhất phổ biến 31-34 độ.
Thời tiết hôm nay (19/6): có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao

Thời tiết hôm nay (19/6): có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 19/6 sẽ nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động