Người lao động làm thêm vào những ngày lễ, tết được hưởng lương ít nhất bằng 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường.
Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về số giờ làm thêm của người lao động Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về số giờ làm thêm của người lao động
Nâng trần giờ làm thêm lên 60 giờ mỗi tháng Nâng trần giờ làm thêm lên 60 giờ mỗi tháng

Theo quy định tại khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 được áp dụng trong năm 2022, lao động được nghỉ các ngày lễ, tết, trong đó có ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) và các ngày 30/4 và 1/5. Người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Trường hợp người lao động đi làm vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 được tính là làm thêm giờ.

người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ thì được hưởng ít nhất bằng 300% lương chưa kể tiền lương ngày lễ đối với người lao động hưởng lương ngày. Ảnh minh họa: Lao động
Người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ thì được hưởng ít nhất bằng 300% lương chưa kể tiền lương ngày lễ đối với người lao động hưởng lương ngày. Ảnh minh họa, nguồn: Báo Lao động

Công thức tính tiền lương làm thêm giờ như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số sản phẩm làm thêm.

Trong đó: Mức ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày thường;

Mức ít nhất bằng 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần;

Mức ít nhất bằng 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Như vậy, nếu người lao động đi làm vào vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5 thì sẽ được hưởng ít nhất 300% lương.

Trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết.

Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần.

Mặt khác, theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm thêm giờ vào ban đêm sẽ được hưởng thêm lương làm việc vào ban đêm và lương làm thêm giờ của công việc bình thường, đồng thời được hưởng thêm 20% tiền lương của công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc đó.

Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Theo Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022, số giờ làm thêm của người lao động trong 1 tháng được nâng lên trên 40 giờ nhưng không quá 60 giờ.

Về số giờ làm thêm trong 1 năm, trường hợp người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì được sử dụng người lao động làm thêm trên 200 giờ nhưng không quá 300 giờ trong 1 năm.

Người lao động được nghỉ 3 ngày dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 4 ngày dịp 30/4 - 1/5 Người lao động được nghỉ 3 ngày dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 4 ngày dịp 30/4 - 1/5
Nhiều ý kiến đồng thuận về việc tăng số giờ làm thêm cho người lao động Nhiều ý kiến đồng thuận về việc tăng số giờ làm thêm cho người lao động
In bài viết

Truyền hình