Trong tháng 7/2019, lãi suất ngân hàng Agribank được giữ nguyên ở tất cả các kì hạn so với mức công bố của các tháng trước.
lai suat ngan hang agribank moi nhat
Ngân hàng Agribank

Mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kì hạn dành cho khách hàng cá nhân dao động từ 4,5% đến 6,8%/năm.

Mức lãi suất huy động cao nhất tại Agribank trong đầu tháng 7 là 6,8%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi có kì hạn 12 tháng, 13 tháng, 18 tháng và 24 tháng.

Riêng với khách hàng là doanh nghiệp, mức lãi suất huy động ở một số kỳ hạn tại ngân hàng Agribank lại thấp hơn so với mức lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân.

Biểu lãi suất ngân hàng Agribank tháng 7/2019 đối với KHCN

lai suat ngan hang agribank moi nhat
Biểu lãi suất ngân hàng Agribank tháng 7/2019 đối với KHCN

Biểu lãi suất ngân hàng Agribank dành cho khách hàng doanh nghiệp

lai suat ngan hang agribank moi nhat
In bài viết

Truyền hình