Sau hơn 2 tuần diễn ra bầu cử, dự kiến trong hôm nay - 10/6, văn phòng Quốc hội sẽ công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.
Danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026 Danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026
Danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026 Danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026

Danh sách 51 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026 Danh sách 51 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026
Uỷ ban Bầu cử tỉnh Kon Tum vừa tổ chức họp báo công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, tỉnh này đã bầu đủ 51 đại biểu HĐND tỉnh.
Danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026 Danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026
Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Nghị quyết số 58/NQ-UBBC công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026 Danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026
Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu vừa ban hành Quyết định số 125/QĐ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.
In bài viết

Truyền hình