UBND TP Hà Nội đã có kết luận về nội dung tố cáo những sai phạm của bà Lê Mai Anh – Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An.    
Sai phạm của ông Lê Thanh Thản: 3 Giám đốc Sở, 2 Chủ tịch quận bị đề nghị xử lý Lý do Hiệu trưởng ĐH Đông Đô bị bắt: Cấp phát văn bằng không đúng quy định Vì sao Hiệu trưởng ĐH Đông Đô Dương Văn Hòa bị bắt?

Nội dung tố cáo Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An sai phạm trong quản lý tài chính, điều hành hoạt động tại trường, có hành vi xúc phạm, bôi nhọ danh dự cán bộ trường.

Sau khi nhận được nội dung tố cáo về những sai phạm của bà Lê Mai Anh - Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An, UBND TP Hà Nội đã tiến hành thụ lý và giao Chánh Thanh tra TP kiểm tra, kết luận và kiến nghị biện pháp xử lý.

nhung sai pham cua hieu truong truong thpt chu van an
Trường THPT Chu Văn An - Hà Nội.

UBND TP Hà Nội kết luận sai phạm của bà Lê Mai Anh như sau:

Khi chuẩn bị tổ chức lễ hội, bà Lê Mai Anh đã không lập dự toán chi tiết chi các hoạt động của lễ hội trình Sở GD&ĐT duyệt theo quy định.

Theo đó, để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 110 năm truyền thống trưởng Bưởi – Chu Văn An, trường THPT Chu Văn An đã lập kế hoạch tổ chức thực hiện trình UBND thành phố và được Chủ tịch UBND thành phố chấp thuận tại Thông báo số 299/TB-UBND ngày 26/3/2018 của UBND thành phố. Do đây là hoạt động không sử dụng ngân sách nên phải huy động nguồn tài chính từ các nguồn lực bên ngoài, nên UBND thành phố chấp thuận chủ trương cho trường Chu Văn An được huy động tài trợ.

Thực hiện quy định tại Điều 7 Thông tư 16/2018/TT/BGD ĐT ngày 3/8/2018 của Bộ GD-ĐT quy định về Quản lý, sử dụng tài trợ: “1. Cơ sở giáo dục lập kế hoạch sử dụng tài trợ, trong đó xác định rõ mục đích, đối tượng thụ hưởng, cách thức tổ chức thực hiện, tiến độ thực hiện, chất lượng hoạt động, chất lượng sản phẩm, công trình kèm dự toán kinh phí chi tiết phù hợp với các quy định về tiêu chuẩn, định mức hiện hành”.

Trường THPT Chu Văn An đã lập và trình kế hoạch tổ chức kèm dự toán kinh phí Lễ kỷ niệm gửi Sở GD-ĐT và đã được Sở GD-ĐT có băn bản chấp thuận kế hoạch huy động của Nhà trường theo đúng quy định tại Điều 10 Thông tư số 16/2018/TT-BGD ĐT ngày 3/8/2018 của Bộ GD-ĐT quy định về quản lý và sử dụng tài trợ.

Phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ của cơ sở giáo dục cấp trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục khác trực thuộc đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ triển khai năm học”.

Tuy nhiên, do nội dung bản dự toán kèm theo kế hoạch huy động tài trợ mới chỉ dự toán theo nhóm việc nhưng chưa chi tiết đến từng nội dung chi, chưa đáp ứng yêu cầu của Sở GD-ĐT nên chưa được Sở phê duyệt theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 3/8/2018 của Bộ GD-ĐT.

Việc tổ chức Kỷ niệm đã thực hiện xong nhưng đến nay, nhà trường chưa có dự toán chi tiết kèm theo kế hoạch vận động tài trợ được Sở GD-ĐT duyệt.

Về nội dung tố cáo, khi Kế toán có ý kiến về việc quản lý tài chính của lễ hội như nêu trên, bà mai Anh không tiếp thu mà đã ra quyết định thu hồi chữ ký của kế toán, thay bằng chữ ký của ông Nguyễn Đức Bình là giáo viên giáo dục công dân, không có chuyên môn về kế toán là đúng 1 phần.

Kết luận của UBND TP Hà Nội cho thấy, sau khi tuần lễ kỷ niệm 110 năm trường Bưởi - Chu Văn An kết thúc, bà Lê Mai Anh – Hiệu trưởng nhà trường đã yêu cầu bà Nguyễn Thị Ngọc Lan – Kế toán nhà trường thanh toán tiền cho 2 đơn vị cung cấp dịch vụ cho buổi lễ Kỷ niệm 110 năm trường Bưởi- Chu Văn an là công ty CPGT HCC và Công ty TNHH LH Nguyễn Lê để đảm bảo thực hiện đúng thời hạn thanh toán đã được ký kết (30 ngày sau khi kết thúc sự kiện từ ngày 4/11/2018) nhưng kế toán không thực hiện việc thanh toán với lý do chương trình không được Sở GD-ĐT phê duyệt dự toán chi tiết.

Bà Lê Mai Anh đã ký Quyết định về việc thay thế chữ ký của kế toán nhà trường là bà Lê Thị Ngọc Lan bằng chữ ký của ông Nguyễn Đức Bình – là giáo viên nhà trường, không có chuyên môn về việc kế toán là không đúng quy định tại Khoản 8 Điều 13 Luật Kế toán năm 2015 qyy định các hành vi bị nghiêm cấm: “Bố trí hoặc thuê người làm kế toán, người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 51 và Điều 54 của Luật này”.

Điều 51 quy định Tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm kế toán: “Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kế toán”. Tuy nhiên, việc thay thế chữ ký này chỉ để đáp ứng kịp thời việc thanh toán cho Công ty CPGT HCC và Công ty TNHH LH Nguyễn Lê đảm bảo thực hiện đúng thời hạn thanh toán, không phải là thay kế toán, hiện nay bà Nguyễn Ngọc Lan vẫn là kế toán trưởng.

In bài viết

Truyền hình