Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Cẩm nang
11:02 | 26/11/2022 GMT+7

Giải quyết dứt điểm những hạn chế, khó khăn về đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số

aa
Đất đai là sinh kế chính, quan trọng nhất, chi phối mạnh nhất tới cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền chính sách, pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số Tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền chính sách, pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số
Huy động nguồn lực, thu hút đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi Huy động nguồn lực, thu hút đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi
Chú thích ảnh
Giải quyết dứt điểm những hạn chế, khó khăn về đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Đặc biệt quan tâm về vấn đề đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), ông Phạm Trọng Nghĩa, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn cho rằng phần lớn đồng bào DTTS ở nước ta có đời sống gắn liền với sản xuất nông lâm nghiệp. “Tôi tán thành cao với việc sửa đổi Luật Đất đai để khắc phục những bất cập hiện hành. Đồng thời đề nghị có chế định riêng về đất đai cho đồng bào DTTS”, ông Phạm Trọng Nghĩa nói.

Báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai có nêu việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS còn gặp khó khăn. Tuy nhiên, Báo cáo chưa có số liệu cụ thể và chưa đánh giá việc thực thi các quy định hiện hành về đất đai cho đồng bào DTTS ra sao để làm căn cứ thực tiễn cho việc sửa đổi, bổ sung trong Dự thảo Luật.

Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa cho rằng, ở phạm vi toàn cầu, quyền của người DTTS hay người bản địa về đất đai được quy định trong nhiều văn bản, trong đó có Tuyên bố ngày 18/12/1992 của Liên Hiệp quốc về quyền của người thuộc các nhóm thiểu số, Tuyên ngôn ngày 13/9/2007 của Liên hiệp quốc về quyền của các dân tộc bản địa và Công ước số 169 của Tổ chức lao động quốc tế ILO. Các văn bản này yêu cầu phải quan tâm đến văn hóa, phong tục, tập quán, truyền thống khi đưa ra các quy định về đất đai đối với đồng bào vì đất đai không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn có ý nghĩa về tâm linh đối với đồng bào.

Ở nước ta, Khoản 4 Điều 5 Hiến pháp quy định: Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để các DTTS phát huy nội lực, cùng phát triển với đất nước. Mặc dù vậy, đến nay số hộ đồng bào DTTS thiếu đất ở, thiếu đất sản xuất còn nhiều.

Theo số liệu của Chính phủ hơn 696.000 hộ DTTS thiếu đất ở và đất sản xuất chiếm hơn 20% tổng số hộ gia đình DTTS. Trong đó, có 24,500 hộ chưa đất ở, 210,000 hộ chưa có đất sản xuất, 462,000 hộ thiếu đất sản xuất. Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa cho biết, trong 245 điều của Dự thảo Luật, có 6 điều quy định trực tiếp đến đồng bào DTTS (điều 24, 48, 60, 162, 184 và 185). Bên cạnh một số điểm mới như quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 24 và khoản 3 Điều 60 thì các quy định khác cơ bản nêu lại Luật Đất đai 2013 hiện hành. Chưa có những quy định riêng mang tính đột phá để giải quyết dứt điểm những hạn chế, khó khăn về đất đai cho đồng bào.

Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa chỉ rõ, Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" yêu cầu tập trung nguồn lực đầu tư, chỉ đạo quyết liệt và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trong giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Vì vậy, để bảo đảm quyền tiếp cận đất đai của đồng bào, đề nghị Quốc hội xem xét quy định một chế định riêng (có thể là một Mục riêng) trong Dự thảo Luật về đất đai cho đồng bào DTTS.

Theo đó, chế định này sẽ bao gồm các nội dung về quy định trách nhiệm bảo đảm đất đai cho cho đồng bào. Việc tạo quỹ đất để hỗ trợ đất cho đồng bào. Ấn định cụ thể lộ trình giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất của đồng bào. Không giao cho UBND cấp tỉnh mà phải giao Chính phủ thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 24 để bảo đảm thống nhất. Quy định điều kiện giao đất, trong đó có chính sách khuyến khích để cộng đồng DTTS nhận đất có rừng nghèo, rừng ở nơi xa, khó quản lý bảo vệ.

Theo Hội chủ rừng Việt Nam hiện còn 3.3 triệu ha rừng nghèo, rừng nghèo kiệt, đất chưa có rừng nhưng chưa giao (không có chủ) hiện tạm để UBND xã quản lý. Đối với loại đất này, nơi nào bà con đang ở ổn định, đã hình thành cộng đồng thì giao ngay cho cộng đồng. Nơi nào còn đang có tranh chấp thì xây dựng cơ chế đồng quản lý, đồng sử dụng - theo đó Nhà nước chia sẻ quyền hạn, trách nhiệm với tổ chức cộng đồng tham gia quản lý trong bảo vệ nguồn lực đất đai, nguồn lợi từ rừng - giống cơ chế trong Luật Thủy sản.

Quy định cơ chế tài chính, trong đó có các quy định về miễn, giảm, giãn nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai cho đồng bào. Quy định quyền và nghĩa vụ của đồng bào trong sử dụng đất, quy định về nghĩa vụ sử dụng đất lâu dài, điều kiện chuyển nhượng đất sau thời gian nhất định. Khoản 3 Điều 60 Dự thảo Luật quy định tổ chức, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đồng bào DTTS sử dụng đất do được Nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Đây là quy định mới, chặt chẽ hơn vì khoản 3 Điều 192 Luật hiện hành cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất sau 10 năm, kể từ ngày có quyết định giao đất.

“Tuy nhiên, trong Báo cáo tổng kết chưa nêu rõ kết quả thi hành quy định nêu trên, chưa lý giải tại sao lại bỏ thời hạn 10 năm”, ông Phạm Trọng Nghĩa cho hay. Do vậy, đại biểu Phạm Trọng Nghĩa đề nghị đánh giá kỹ tác động và xem xét sửa đổi theo hướng trong những trường hợp nhất định, cho phép đồng bào được chuyển nhượng như khi chuyển chỗ ở hợp pháp hay chuyển nhượng cho thành viên khác trong dòng tộc, tặng cho họ hàng, cộng đồng; quy định hợp lý thời hạn được phép chuyển nhượng, tặng cho.

Quy định chính sách ưu đãi, khuyến khích đồng bào khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững đất đai, ông Phạm Trọng Nghĩa cho biết: Cử tri đánh giá cao việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch số 329 ngày 30/9/2022 về lộ trình xem xét Dự án Luật, trong đó quyết định lấy ý kiến nhân dân từ tháng 1 đến tháng 2/2023.

Gia Lai tuyên dương và tặng quà cho 81 tấm gương thiếu nhi dân tộc tiêu biểu vượt khó học giỏi Gia Lai tuyên dương và tặng quà cho 81 tấm gương thiếu nhi dân tộc tiêu biểu vượt khó học giỏi
Ngày 15/11, Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ tuyên dương và tặng quà cho 81 thiếu nhi dân tộc và thiếu nhi nghèo vượt khó học giỏi năm 2022. Đây là 81 tấm gương thiếu nhi dân tộc tiêu biểu vượt khó học giỏi đại diện cho hơn 450 ngàn đội viên, thiếu nhi trong toàn tỉnh.
Bảo tồn và phát huy giá trị trang phục đồng bào dân tộc thiểu số Bảo tồn và phát huy giá trị trang phục đồng bào dân tộc thiểu số
Ngày 19/11 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học "Giải pháp bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam hiện nay".
Theo Báo Tin Tức/TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Quy định mới về Luật đất đai, kinh doanh bất động sản, nhà ở đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Quy định mới về Luật đất đai, kinh doanh bất động sản, nhà ở đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Tạp chí Thời Đại xin giới thiệu bài viết của Luật sư Đào Ngọc Chuyền, Phó chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm đoàn luật sư Hà Nội về những Quy định mới về Luật đất đai, kinh doanh bất động sản, nhà ở đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất quy định về hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất quy định về hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Trong đó, Bộ đề xuất quy định về hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Các tin bài khác

Cơ hội trau dồi kiến thức, kỹ năng cho nguồn nhân lực trong lĩnh vực phục hồi chức năng

Cơ hội trau dồi kiến thức, kỹ năng cho nguồn nhân lực trong lĩnh vực phục hồi chức năng

Các bác sĩ đến từ các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam và Kon Tum vừa hoàn thành khóa đào tạo 6 tháng về Phục hồi chức năng (PHCN) cơ bản và được cấp Chứng chỉ Đào tạo kỹ thuật chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh.
MCNV tạo ra sự thay đổi trong phương thức canh tác cây ăn quả cho nông dân

MCNV tạo ra sự thay đổi trong phương thức canh tác cây ăn quả cho nông dân

Dự án “Tăng cường chất lượng trái cây tại Việt Nam” góp phần vào nỗ lực chung trong việc thay đổi nhận thức, tư duy sản xuất của nông dân theo hướng xanh, sạch, hữu cơ.
Quảng Nam: Thêm địa chỉ tin cậy cho phụ nữ và trẻ em khuyết tật bị bạo lực

Quảng Nam: Thêm địa chỉ tin cậy cho phụ nữ và trẻ em khuyết tật bị bạo lực

Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) vừa bàn giao Ngôi nhà Bình Minh, địa chỉ tin cậy thân thiện với phụ nữ, trẻ em gái khuyết tật bị bạo lực tại Quảng Nam.
Kon Tum: Phiên tòa giả định để tuyên truyền phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em

Kon Tum: Phiên tòa giả định để tuyên truyền phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em

Phiên tòa giả định là phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật hiệu quả. Bởi các kiến thức pháp luật trở nên dễ nhớ và được các em học sinh tiếp thu nhanh chóng.

Đọc nhiều

Thúc đẩy trao đổi văn hóa Trung - Việt qua hợp tác, giao lưu du lịch

Thúc đẩy trao đổi văn hóa Trung - Việt qua hợp tác, giao lưu du lịch

Ngày 21/5, tại Hà Nội đã diễn ra “Hội thảo văn hóa: Trà và thế giới” và hội thảo xúc tiến du lịch văn hóa Quảng Tây (Trung Quốc). Sự kiện do Trung tâm văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội cùng Sở Văn hóa và Du lịch Quảng Tây tổ chức.
Chiếc xe “mỗi phút 7 người mua” chinh phục khách hàng đủ mọi lứa tuổi

Chiếc xe “mỗi phút 7 người mua” chinh phục khách hàng đủ mọi lứa tuổi

Không chỉ hợp giới trẻ và dân văn phòng, VinFast VF 3 còn nhận nhiều sự quan tâm từ tập khách hàng ở độ tuổi trung niên vốn đề cao những mẫu xe tiện dụng để di chuyển hiệu quả trong đô thị.
Nhiều đề xuất tăng cường giao lưu nhân dân Việt Nam – Nepal

Nhiều đề xuất tăng cường giao lưu nhân dân Việt Nam – Nepal

Đây là nội dung trao đổi trong cuộc gặp giữa ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với đoàn đại biểu Hội đồng Hòa bình và Đoàn kết Nepal do ông Rabindra Adhikari, Chủ tịch Hội đồng dẫn đầu, ngày 20/5 tại Hà Nội.
Ra mắt tại trụ sở Văn phòng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka

Ra mắt tại trụ sở Văn phòng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka

Ngày 20/05/2024, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản) phối hợp Hiệp hội công nghệ thông tin Việt Nam tại Kyushu (VITAK) tổ chức Lễ ra mắt tại trụ sở Văn phòng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka.
Cửa biển bị bồi lấp, ngư dân lo lắng

Cửa biển bị bồi lấp, ngư dân lo lắng

Luồng lạch ra vào khu neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) hiện đang bị bồi lấp nghiêm trọng. Tàu cá công suất lớn khai thác xa bờ hầu như không thể vào cảng; tàu công suất nhỏ thì lo sợ mất an toàn trước mỗi chuyến ra khơi. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế thủy sản của địa phương, mà còn khiến ngư dân lo lắng việc neo đậu tránh trú khi mùa mưa bão đã cận kề.
Nhiều hoạt động sôi nổi tại Ngày hội hái mận năm 2024 ở xã biên giới của Nghệ An

Nhiều hoạt động sôi nổi tại Ngày hội hái mận năm 2024 ở xã biên giới của Nghệ An

Ngày hội hái mận năm 2024 được tổ chức tại xã Mường Lống (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc của đồng bào người Mông và là sự kiện nhằm lan tỏa bản sắc miền đất biên viễn và quảng bá, giới thiệu thương hiệu mận Tam hoa.
Hơn 250 thanh niên hành động vì một đại dương không rác nhựa

Hơn 250 thanh niên hành động vì một đại dương không rác nhựa

Ngày 19/5, tại bãi biển Thiên Cầm, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, đã diễn ra Lễ ra quân làm sạch biển với chủ đề “Thanh niên hành động vì đại dương không rác nhựa”, hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2024.
ho chi minh la bieu tuong cua hoa binh doc lap va tien bo xa hoi
cap nhat thong tin dat nuoc nga cho nhung nguoi ban viet nam
inforgraphic quan ly phuong tien co gioi nuoc ngoai tham gia giao thong tai viet nam
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
Xin chờ trong giây lát...
Vietnam Cultural Show London 2024
Lão nông nhiều năm sưu tập những bức ảnh quý giá về Bác Hồ
Bác Hồ và bộ phim Những ngày tháng bên nhau
Hồ Chí Minh là biểu tượng của hòa bình, độc lập và tiến bộ xã hội
Bộ đội hải quân giúp dân chống hạn
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Thời tiết hôm nay 22/5: Cả nước ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông

Thời tiết hôm nay 22/5: Cả nước ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (ngày 22/5), nhiều khu vực trên cả nước ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Thời tiết ngày 18/5: Hà Nội có mưa rào và dông về đêm

Thời tiết ngày 18/5: Hà Nội có mưa rào và dông về đêm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.
Cảnh báo tình trạng lừa đảo đi làm việc tại Australia trong ngành nông nghiệp

Cảnh báo tình trạng lừa đảo đi làm việc tại Australia trong ngành nông nghiệp

Ngày 16/5, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã có Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp thông tin để ngăn chặn tình trạng lừa đảo người lao động Việt Nam đi làm việc tại Australia trong ngành nông nghiệp.
Dự báo thời tiết 14/5: Hà Nội ngày nắng, đêm mưa dông

Dự báo thời tiết 14/5: Hà Nội ngày nắng, đêm mưa dông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 14/5, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ngày nắng, đêm mưa dông. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ C. Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C.
Sẽ có khoảng 11-13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Sẽ có khoảng 11-13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Theo dự báo, từ nay đến cuối năm 2024, sẽ có khoảng 11-13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và 5-7 cơn bão ảnh hưởng đến đất liền. Hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng sẽ tập trung vào nửa cuối mùa bão (từ tháng 9-11/2024).
Từ 1/7 sử dụng duy nhất ứng dụng VNeID khi làm dịch vụ công trực tuyến

Từ 1/7 sử dụng duy nhất ứng dụng VNeID khi làm dịch vụ công trực tuyến

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng một tài khoản duy nhất là VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và nhà nước.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động