Báo cáo của Tổng cục Thuế cho hay: Trong năm 2018, có gần 1.500 hồ sơ, chiếm gần 6,6% trong tổng số hồ sơ tiếp nhận, đã không được phê duyệt do không thuộc đối tượng hoàn thuế.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, năm 2018, toàn ngành thuế ban hành 20.220 quyết định hoàn thuế theo pháp luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT). Theo đó, tổng số tiền thuế GTGT được hoàn là 112.373 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cho biết, do tiền hoàn thuế lấy từ ngân sách nhà nước (NSNN), nên việc kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo hoàn đúng đối tượng là hết sức quan trọng. Do đó, công tác tiếp nhận hồ sơ, cũng như rà soát đối tượng hoàn đã được cơ quan thuế thực hiện chặt chẽ, nhưng vẫn đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Cũng theo báo cáo, qua rà soát, năm 2018 toàn ngành thuế đã trả lại 1.499 hồ sơ cho người nộp thuế vì không thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT. Số hồ sơ này chiếm tỷ trọng 6,6% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận phải giải quyết. Tổng số tiền không được hoàn thuế là 10.378,3 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,9% số tiền thuế đề nghị hoàn của doanh nghiệp.

gan 1500 doanh nghiep bi tu choi hoan thue

Tổng số tiền không được hoàn thuế trong năm 2018 là hơn 10 nghìn tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet.

Tổng cục Thuế khẳng định, việc phân loại hồ sơ giải quyết hoàn thuế được thực hiện theo đúng quy định và trên cơ sở phân tích, đánh giá rủi ro. Theo báo cáo, số hồ sơ hoàn thuế trước, kiểm tra sau chiếm tỷ lệ 78,74% tổng số hồ sơ hoàn thuế GTGT. Số hồ sơ kiểm tra trước, hoàn thuế sau chiếm tỷ lệ 21,3% tổng số hồ sơ hoàn thuế GTGT.

"Qua công tác kiểm tra hồ sơ trước khi giải quyết hoàn thuế, cơ quan thuế đã loại ra khỏi số thuế được hoàn 687 tỷ đồng, do không đủ điều kiện được hoàn, góp phần ngăn chặn gian lận về hoàn thuế GTGT", đại diện Tổng cục Thuế nói.

Cùng với việc kiểm soát chặt chẽ hồ sơ hoàn thuế, Tổng cục Thuế cũng triển khai các giải pháp chống thất thu đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu bằng việc dán tem đồng hồ tổng, qua đó nhằm tăng thu thuế và đảm bảo tính lành mạnh, minh bạch, chống buôn lậu xăng dầu qua biên giới.

Ngọc Linh (t/h)

Truyền hình