Là một trong 62 huyện nghèo của cả nước, huyên Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên xác định phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững luôn là nhiệm vụ trọng tâm.  

Ông Vàng A Hờ, Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông cho biết: Từ các chương trình, dự án giảm nghèo của Đảng và Chính phủ như: Chương trình 30a; Chương trình 135CP; Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới.v.v…, Điện Biên Đông đã ưu tiên phát triển sản xuất. Đồng thời, tập trung xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu cho Nhân dân như: Đường giao thông, kênh mương thủy lợi, điện lưới quốc gia, trường học, trạm y tế.v.v…

Cùng với đó, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các tổ chức, các đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ liên quan đến công tác xóa đói giảm nghèo tới toàn thể Nhân dân trong huyện.

dien bien dong no luc giam ngheo ben vung
Thông qua các chương trình hỗ trợ cây, con giống nhiều hộ dân của huyện đã vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế theo mô hình trang vừa và nhỏ mang lại nguồn thu nhâp khá

Đồng thời, triển khai kịp thời, đúng đối tượng các chính sách hỗ trợ sản xuất như: Hỗ trợ cây, con giống phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ tiền khai hoang, phục hóa ruộng bậc thang; hỗ trợ tiền khoán chăm sóc, bảo vệ rừng và trồng rừng sản xuất; hỗ trợ nhân rộng các mô hình giảm nghèo; chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.v.v… Từ năm 2016 đến nay, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, Điện Biên Đông đã thực hiện hỗ trợ sản xuất cho trên 5.000 lượt hộ dân với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng; trên 1.500 lượt hộ nghèo, cận nghèo được vay nguồn vốn ưu đãi từ các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo với số tiền trên 300 tỷ đồng.

Là huyện thuần nông nên phát triển nông nghiệp vẫn là hướng đi quan trọng nhất trong chiến lược phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững của Điện Biên Đông. Trên cơ sở những tiềm năng, lợi thế sẵn có, các đơn vị chức năng và chính quyền các xã, thị trấn đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đưa các loại cây, con giống cho hiệu quả kinh tế cao vào trồng trọt, chăn nuôi; từng bước thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

dien bien dong no luc giam ngheo ben vung
Người dân đã biết áp dung khoa học kỹ thuật, đưa máy móc vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế

Huyện chỉ đạo các đơn vị chức năng như: Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến Nông - Khuyến ngư thường xuyên chủ động cử cán bộ xuống các bản, hộ gia đình hướng dẫn cho bà con các kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trị bệnh cho các loại cây trồng, vật nuôi. Nhờ đó nông nghiệp Điện Biên Đông thời gian gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt toàn huyện đã đạt gần 12.800 ha, tăng 94 ha so với năm 2017; chăn nuôi tiếp tục tăng trưởng và phát triển ổn định với tổng đàn gia súc đạt trên 95.000 con, gia cầm đạt gần 180.000 con.

dien bien dong no luc giam ngheo ben vung
Người dân đã xóa bỏ dần tập quán canh chăn nuôi thả rông sang chăn nuôi theo chuồng trại

Ông Vừ A Bằng – Bí thư huyện Ủy cho biết: Mặc dù đã đạt được một số kết quả tích cực, song tỉ lệ hộ nghèo của Điện Biên Đông đến nay vẫn còn cao, chiếm trên 56%. Để tiếp tục giảm tỉ lệ hộ nghèo theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, thời gian tới cấp ủy, chính quyền huyện Điện Biên Đông tích cực hơn nữa trong việc triển khai các giải pháp giảm nghèo như: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền và vai trò các tổ chức đoàn thể từ cấp huyện đến cơ sở đối với công tác giảm nghèo; phát huy mọi nguồn lực, lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án để giảm nghèo bền vững.

“Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên, để mỗi hộ nghèo, cận nghèo có ý thức vươn lên, tự lực tự cường, vượt qua khó khăn thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng”. Ông Vừ A Bằng nói.

In bài viết

Truyền hình