Điểm sàn Đại học Nội Vụ Hà Nội năm 2020: Đại học Nội Vụ Hà Nội vừa công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT tại cở sở Hà Nội, Phân hiệu TP.HCM và TP. Quảng Nam.
Điểm sàn Đại học Kiểm Sát Hà Nội xét tuyển năm 2020 Điểm sàn Đại học Kiểm Sát Hà Nội xét tuyển năm 2020
Điểm sàn Đại học Dầu Khí Việt Nam xét tuyển năm 2020 Điểm sàn Đại học Dầu Khí Việt Nam xét tuyển năm 2020
diem san dai hoc noi vu ha noi nam 2020
Đại học Nội Vụ Hà Nội vừa công bố điềm sàn xét tuyển năm 2020. Ảnh minh họa

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại 3 cơ sở như sau:

Cơ sở Hà Nội

diem san dai hoc noi vu ha noi nam 2020

Phân hiệu TP.HCM

diem san dai hoc noi vu ha noi nam 2020

Phân hiệu Quảng Nam

diem san dai hoc noi vu ha noi nam 2020
Điểm sàn Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội xét tuyển năm 2020 Điểm sàn Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội xét tuyển năm 2020
Điểm sàn Đại học Luật Hà Nội xét tuyển năm 2020 Điểm sàn Đại học Luật Hà Nội xét tuyển năm 2020
In bài viết

Truyền hình