Theo Kết luận thanh tra số 18335/BTC-TTr của Bộ Tài chính, nêu rõ: Việc thanh toán khoản tiền hỗ trợ vẫn chuyển 26,5 tỷ đồng cho Công ty TNHH Hoàng Lâm Điện Biên là sai quy định tại Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/06/2007 và Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg ngày 09/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

diem danh nhung ca nhan lien quan vu rut 265 ty dong o dien bien

Kết luận Thanh tra số 18335/BTC-TTr ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính

Vụ giải ngân 26,5 tỷ đồng cho Công ty TNHH Hoàng Lâm Điện Biên (Công ty Hoàng Lâm) được cơ quan chức năng quy kết là: "cố ý làm trái các quy định nhà nước trong việc lập hồ sơ khống; Báo cáo Chính phủ không trung thực..." liên quan tới nhiều cán bộ của sở ban ngành tỉnh Điện Biên. Nhưng tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo tỉnh Điện Biên tổ chức ngày 26/8/2015, tỉnh Điện Biên chỉ công bố xử lý 4 cá nhân với hình thức "khiển trách và tự kiểm điểm rút kinh nghiệm", trong khi đó, hàng loạt cán bộ khác có sai phạm lại bị bỏ qua một cách bất thường?!

Trong bài này, để làm rõ hơn những khuất tất, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể các cá nhân, tổ chức có liên quan tới vụ việc để bạn đọc hiểu rõ: ai là người đứng sau việc việc ban hành văn bản đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh phải giải ngân cho công ty 26,5 tỷ đồng trái quy định?

Các cá nhân có liên quan sai phạm là ai?

Dự án xây dựng nhà máy chế biến gỗ cho Công ty Hoàng Lâm được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt có tổng vốn đầu tư là 290 tỷ đồng, vốn góp để thực hiện dự án là 100 tỷ đồng. Trong khi tại thời điểm phê duyệt dự án, Công ty Hoàng Lâm chỉ có vốn điều lệ 2 tỷ đồng nhưng vẫn thực hiện dự án và được giải ngân 26,5 tỷ đồng?!

Sau hơn 20 tháng kể từ ngày Kết luận thanh tra số:18335/BTC-TTr ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính có hiệu lực pháp lý, tỉnh Điện Biên mới công bố xử lý 4 cá nhân với hình thức "khiển trách và tự kiểm điểm rút kinh nghiệm" tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo tỉnh Điện Biên tổ chức ngày 26/8/2015, cụ thể 4 cá nhận bị xử lý liên quan đến sai phạm gồm: Ông Phạm Đức Hiển - Giám đốc và ông Nguyễn Đình Kỳ - Phó giám đốc Sở NN&PTNT; ông Nguyễn Ngọc Phong - Giám đốc và Đặng Thị Liễu - Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Trong đó, bà Đặng Thị Liễu và ông Nguyễn Đình Kỳ với hình thức kỷ luật là kiểm điểm. Còn ông Phạm Đức Hiển và Nguyễn Ngọc Phong là cá nhân tự kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Việc xử lý trên không những bất thường, thậm chí còn nhiều cá nhân, tổ chức liên quan chưa bị xử lý, dù đã liên quan tới sai phạm nghiêm trọng được chỉ ra trong Kết luận thanh tra số 18335/BTC-TTr như: ông Hoàng Văn Nhân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, đã ra ký Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 14/11/201 "phê duyệt kế hoạch sử dụng nguồn vốn hỗ trợ vận chuyển sản phẩm từ gỗ cho nhà máy chế biến gỗ công nghiệp của Công ty TNHH Hoàng Lâm", với kế hoạch sử dụng tổng nguồn vốn hỗ trợ 218 tỷ 750 triệu đồng.

Rõ ràng Công ty Hoàng Lâm không đủ điều kiện thực hiện dự án nhưng ông Nhân vẫn ban hành văn bản.

diem danh nhung ca nhan lien quan vu rut 265 ty dong o dien bien

diem danh nhung ca nhan lien quan vu rut 265 ty dong o dien bien

Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 14/11/2011 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Hoàng Văn Nhân ký

Đặc biệt, sai phạm liên quan tới hàng loạt cán bộ của các sở ngành: ông Nguyễn Đình Kỳ - Phó giám đốc Sở NN&PTNT, Nguyễn Văn Hoan - Phó giám đốc Sở Tài chính, Phạm Văn Khoa - Phó giám đốc Sở Công thương, Bạc Cầm Khuyên - Trưởng phòng KH-QLKH Sở Khoa học và Công nghệ; Phạm Văn Bách - Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên...vv..

Về phía đại diện Công ty TNHH Hoàng Lâm Điện Biên gồm: Đinh Ngọc Quỳnh - Chủ tịch HĐQT; Cấn Thanh Dương - Phó giám đốc; Nguyễn Đức Thắng - Quản lý nhà máy.

Các cá nhân này đã ký tên và đóng dấu xác nhận ngày 27/3/2013, tại Biên bản kiểm tra, xác nhận khối lượng, tiến độ tại Nhà máy chế biến gỗ Điện Biên như khối lượng sản phẩm được "kiểm tra, xác nhận" là 685 tấn tre, 715,6 m3 gỗ, sản xuất được 1.073 m3 sản phẩm chưa đúng đủ với thực tế?!

Đây chính là văn bản làm cơ sở để giải ngân số tiền 26,5 tỷ đồng cho Công ty TNHH Hoàng Lâm Điện Biên, mặc dù con số này toàn không có thật.

diem danh nhung ca nhan lien quan vu rut 265 ty dong o dien bien

diem danh nhung ca nhan lien quan vu rut 265 ty dong o dien bien

Biên bản kiểm tra, xác nhận khối lượng, tiến độ tại Nhà máy chế biến gỗ Điện Biên ngày 27/3/2013 (trang 1 và trang 4)

"Chốt sổ" ông Trần Thanh Hà - Chánh văn phòng UBND tỉnh Điện Biên (nay là Bí thư huyện Mường Ảng) đã ký văn bản số: 829/UBND-NN ngày 05/4/2013 gửi Kho bạc Nhà nước Điện Biên ngày 05/4/2013 về việc: "thanh toán vốn hỗ trợ vận chuyển cho nhà máy chế biến gỗ Điện Biên", với nội dung thừa lệnh UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Kho bạc Nhà nước Điện Biên phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức, thực hiện.

diem danh nhung ca nhan lien quan vu rut 265 ty dong o dien bien

Văn bản số: 829/UBND-NN ngày 05/4/2013 do Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Điện Biên Trần Thanh Hà ký gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh

Sai phạm đã rõ … sao chưa xử lý "đúng đủ" cán bộ?

Những sai phạm nêu trên của tỉnh Điện Biên đã được nhiều cơ quan truyền thông báo chí phản ánh. Bộ Tài chính cũng đã ra Kết luận thanh tra số: 18335/BTC-TTr ngày 31/12/2013, nêu rõ: Việc thanh toán khoản tiền hỗ trợ vẫn chuyển 26,5 tỷ đồng cho Công ty TNHH Hoàng Lâm Điện Biên là sai quy định tại Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/06/2007 và Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg ngày 09/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, ngày 26/02/2014, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Nguyễn Quang Thắng đã ban hành văn bản số: 1266 /VPCP -V.I gửi Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên về việc "dấu hiệu vi phạm tại một số công trình, dự án ở tỉnh Điện Biên", theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng - Nguyễn Xuân Phúc, nếu có sai thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

diem danh nhung ca nhan lien quan vu rut 265 ty dong o dien bien

văn bản số: 1266 /VPCP -V.I ngày 26/02/2013 do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Quang Thắng ký gửi Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên

Tuy nhiên, ông Mùa A Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên lại ban hành Văn bản số 122/UBNDKTTH ngày 13/01/2014 báo cáo Thủ tướng Chính phủ với một số nội dung chưa khách quan về việc thực hiện hỗ trợ 26,5 tỷ đồng cho Công ty Hoàng Lâm Điện Biên, với nội dung sau: "Nhà máy chế biến gỗ công nghiệp của Công ty TNHH Hoàng Lâm đã cơ bản hoàn thành nhà máy chế biến tre, gỗ số I và đã đi vào hoạt động, cho ra sản phẩm đáp ứng được yêu cầu của khách hàng nước ngoài; hiện tại nhà máy đang hoạt động tốt... "

Những nội dung được trích dẫn trên trong báo cáo số 122/UBND-KTTH ngày 13-1-2014 của UBND tỉnh Điện Biên có tính chất trái ngược với những gì đã xảy ra trên thực tế.

diem danh nhung ca nhan lien quan vu rut 265 ty dong o dien bien

diem danh nhung ca nhan lien quan vu rut 265 ty dong o dien bien

diem danh nhung ca nhan lien quan vu rut 265 ty dong o dien bien

Văn bản số 122/UBNDKTTH ngày 13/01/2014 của UBND tỉnh Điện Biên

Trong khi sai phạm chưa kịp xử lý thì, theo ghi nhận của phóng viên, hiện tại Công ty TNHH Hoàng Lâm Điện Biên đã được chuyển giao cho người khác. Phải chăng chính người đại diện theo pháp luật và thành viên HĐQT của Công ty Hoàng Lâm có liên quan tới sai phạm cũng vội vàng "bán sới" để tháo thân?

Quang Minh – Anh Hoàng

In bài viết

Truyền hình