Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Lê Khiết năm 2020: Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi năm 2020 đã được công bố.
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Bắc Ninh năm 2020 Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Bắc Ninh năm 2020
Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm 2020 Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm 2020

Phê duyệt điểm chuẩn và số lượng học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2020 2021 của Trường THPT chuyên Lê Khiết như sau:

1. Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên: (Tuyển những học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, có điểm thi môn không chuyên lớn hơn 2,0 điểm, điểm thi môn chuyên lớn hơn 4,0 điểm).

- Lớp chuyên Toán: Có điểm xét tuyển từ 37,60 điểm trở lên, số học sinh trúng tuyển: 70 học sinh;

- Lớp chuyên Tin học:

+ Nguyện vọng chuyên Tin học: Có điểm xét tuyển từ 26,95 điểm trở lên, số học sinh trúng tuyển: 24 học sinh;

+Nguyện vọng chuyển từ chuyên Toán sang chuyên Tin học: Có điểm xét tuyển từ 36,15 điểm trở lên, số học sinh trúng tuyển: 12 học sinh;

Lớp chuyên Vật lí: Có điểm xét tuyển từ 35,10 điểm trở lên, số học sinh trúng tuyển: 35 học sinh;

- Lớp chuyên Hóa học: Có điểm xét tuyển tử 36,95 điểm trở lên, số học sinh trúng tuyển: 35 học sinh;

Lớp chuyển Sinh học: Có điểm xét tuyển từ 27,75 điểm trở lên, số học sinh trúng tuyển: 35 học sinh;

- Lớp chuyên Ngữ văn; Có điểm xét tuyển từ 34,20 điểm trở lên, số học sinh trúng tuyển: 35 học sinh;

- Lớp chuyên Tiếng Anh: Có điểm xét tuyển từ 38,80 điểm trở lên, số học sinh trúng tuyển: 70 học sinh;

- Lớp chuyên Lịch sử - Địa lí:

+Chuyên Lịch sử: Có điểm xét tuyển từ 29,20 điểm trở lên, số học sinh trúng tuyển: 18 học sinh;

+ Chuyên Địa lí: Có điểm xét tuyển từ 28,55 điểm trở lên, số học sinh trúng tuyển: 17 học sinh;

2. Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 không chuyên: 23,10 điểm trở lên, số học sinh trúng tuyển: 80 học sinh (Tuyển những học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, có điểm thi môn không chuyên lớn hơn 2,0 điểm, điểm thi môn chuyến lớn hơn 4,0 điểm).

3. Tổng số học sinh trúng tuyển:

- Các lớp chuyên: 351 học sinh.

- Các lớp không chuyển: 80 học sinh.

- Tổng số: 431 học sinh (có danh sách kèm theo). So với chỉ tiêu được giao: 430 học sinh (tỉ lệ: 100,23%).

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Chuyên Lương Văn Tụy năm 2020 Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Chuyên Lương Văn Tụy năm 2020
Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 Khánh Hòa năm 2020 Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 Khánh Hòa năm 2020
In bài viết

Truyền hình