Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2020: Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền là 1.950.
Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao năm 2020 (dự kiến) Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao năm 2020 (dự kiến)
Điểm chuẩn Đại học Thương mại năm 2020 (dự kiến) Điểm chuẩn Đại học Thương mại năm 2020 (dự kiến)
diem chuan hoc vien bao chi va tuyen truyen nam 2020 du kien
Ảnh: AJC

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2020:

Điểm chuẩn chính thức sẽ được Thời Đại cập nhật ngay sau khi có thông tin

diem chuan hoc vien bao chi va tuyen truyen nam 2020 du kien

Chỉ tiêu tuyển sinh: 1.950, gồm các ngành sau:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Số quyết định, ngày tháng năm ban hành

Cơ quan có thẩm quyền cho phép

Năm bắt đầu đào tạo

Ghi chú

1

Triết học

7229001

3440/QĐ-BGDĐTngày 27/6/2005

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2005

2

Chủ nghĩa xã hội khoa học

7229008

3440/QĐBGDĐTngày 27/6/2005

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2005

3

Kinh tế

7310101

3440/QĐBGDĐTngày 27/6/2005

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2005

4

Kinh tế chính trị

7310102

3440/QĐBGDĐTngày 27/6/2005

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2005

5

Lịch sử

7229010

3440/QĐBGDĐTngày 27/6/2005

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2005

6

Chính trị học

7310201

3440/QĐBGDĐTngày 27/6/2005

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2005

7

Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

7310202

3440/QĐBGDĐTngày 27/6/2005

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2005

8

Quan hệ quốc tế

7310206

3144/QĐ-BGDĐTngày 23/04/2009

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2009

9

Xã hội học

7310301

3440/QĐBGDĐTngày 27/6/2005

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2005

10

Báo chí

7320101

3440/QĐBGDĐTngày 27/6/2005

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2005

11

Quan hệ công chúng

7320108

7269/QĐ-BGDĐTngày 20/12/2005

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2005

12

Xuất bản

7320401

3440/QĐBGDĐTngày 27/6/2005

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2005

13

Công tác xã hội

7760101

516/QĐ-BGDĐTngày 10/02/2012

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2012

15

Ngôn ngữ Anh

7220201

512/QĐ/BGDĐT-ĐHSĐHngày 02/02/2015

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2015

15

Quảng cáo

7320110

7269/QĐ-BGDĐTngày 20/12/2005

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2005

16

Quản lý công

7340403

2715/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2018

17

Quản lý nhà nước

7310205

2639/QĐ-BGDĐT ngày 20/7/2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2018

18

Truyền thông quốc tế

7320107

2158/QĐ-BGDĐT ngày 08/6/2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2018

19

Truyền thông đa phương tiện

7320104

2488/QĐ-BGDĐT ngày 05/7/2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2018

20

Truyền thông đại chúng

7320105

2158/QĐ-BGDĐT ngày 08/6/2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2018

Dù chưa có điểm chuẩn chính thức, nhưng điểm chuẩn qua các năm 2017, 2018, 2019 không có sự chênh lệch quá nhiều, thí sinh hoàn toàn có thể dựa vào thống kê điểm chuẩn qua các năm để so sánh và đưa ra quyết định phù hợp.

Xem thêm điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2019:

diem chuan hoc vien bao chi va tuyen truyen nam 2020 du kien
diem chuan hoc vien bao chi va tuyen truyen nam 2020 du kien
diem chuan hoc vien bao chi va tuyen truyen nam 2020 du kien
diem chuan hoc vien bao chi va tuyen truyen nam 2020 du kien
diem chuan hoc vien bao chi va tuyen truyen nam 2020 du kien
diem chuan hoc vien bao chi va tuyen truyen nam 2020 du kien
diem chuan hoc vien bao chi va tuyen truyen nam 2020 du kien
Điểm chuẩn Đại học kinh tế Quốc dân năm 2020 (dự kiến) Điểm chuẩn Đại học kinh tế Quốc dân năm 2020 (dự kiến)
Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội năm 2020 (dự kiến) Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội năm 2020 (dự kiến)
In bài viết

Truyền hình