Điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Năm nay, điểm chuẩn của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dao động từ 19 đến 27,55.
Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải chính thức năm 2020 Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải chính thức năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Xây dựng năm 2020 chính thức Điểm chuẩn Đại học Xây dựng năm 2020 chính thức

Theo công bố mới nhất, mỗi ngành đào tạo Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có 2 mức điểm chuẩn dành cho thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM và thí sinh ngoài TP.HCM.

Cụ thể như sau:

2956 yiym chuyn yyi hyc y khoa phym ngyc thych chinh thyc nym 2020
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức năm 2020 Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ thông tin năm 2020 chính thức Điểm chuẩn Đại học Công nghệ thông tin năm 2020 chính thức
In bài viết

Truyền hình