Điểm chuẩn Đại học Y dược Thái Bình: Ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường là Y khoa; Y tế công cộng có điểm chuẩn thấp nhất của Đại học Y dược Thái Bình với 16 điểm.
In bài viết

Truyền hình