Điểm chuẩn Đại học Y dược Huế: Đại học Y dược Huế công bố điểm chuẩn các ngành từ 17,15 đến 27,55. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Y khoa (27,55).
In bài viết

Truyền hình