Điểm chuẩn Đại học Y Dược Hải Phòng: Năm nay, điểm chuẩn của 10 ngành dao động từ 21,4 đến 27. So với năm 2019, ngành Y khoa (khối B) tăng 3,15 điểm.
In bài viết

Truyền hình