Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân: Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2020 hệ đại học chính quy.
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TPHCM chính thức năm 2020 Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TPHCM chính thức năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Thủ đô chính thức năm 2020 Điểm chuẩn Đại học Thủ đô chính thức năm 2020

Cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân chính thức năm 2020

với thí sinh nam miền Bắc, điểm chuẩn theo tổ hợp A0 là 26,1, A1 là 22,35 điểm. 25,65 là điểm chuẩn đối với thí sinh nữ miền Bắc theo tổ hợp A0.

Với thí sinh nam miền Nam, điểm chuẩn theo tổ hợp A0, A1 lần lượt là 25,48 và 23,25 điểm. Điểm chuẩn cho thí sinh nữ miền Nam, tổ hợp A0 là 25,5 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Hà Nội chính thức năm 2020 Điểm chuẩn Đại học Hà Nội chính thức năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Kiểm sát Hà Nội chính thức năm 2020 Điểm chuẩn Đại học Kiểm sát Hà Nội chính thức năm 2020
In bài viết

Truyền hình