Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc TPHCM: Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 tất cả các ngành của trường Đại học Kiến trúc TPHCM đã được công bố ngày 5/10.
Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt chính thức năm 2020 Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt chính thức năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên chính thức năm 2020 Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên chính thức năm 2020

Điểm chuẩn đối với HSPT - KV3 và số thí sinh đạt điểm chuẩn xét tuyển của các ngành theo các nhóm như sau:

STT

Tên ngành xét tuyển

Mã ngành xét tuyển

Chỉ tiêu

Số thí sinh đạt điểm chuẩn

Điểm chuẩn

I.Tại Thành phố Hồ Chí Minh

1028

1220

1

Kiến trúc

7580101

105

138

24,28

2

Kiến trúc (CLC)

7580101CLC

25

35

23,60

3

Thiết kế nội thất

7580108

39

53

24,15

4

Quy hoạch vùng và đô thị

7580105

64

81

21,76

5

Quy hoạch vùng và đô thị (CLC)

7580105CLC

30

27

16,50

6

Kiến trúc cảnh quan

7580102

62

79

22,89

7

Thiết kế đô thị (CT tiên tiến)

7580199

23

15

15,00

8

Thiết kế công nghiệp

7210402

32

48

24,60

9

Thiết kế đồ họa

7210403

50

74

25,40

10

Thiết kế thời trang

7210404

29

37

24,48

11

Mỹ thuật đô thị

7210110

42

53

22,05

12

Kỹ thuật xây dựng

7580201

326

387

21,90

13

Kỹ thuật xây dựng (CLC)

7580201CLC

34

40

15,50

14

Quản lý xây dựng

7580302

67

76

21,70

15

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

7580210

100

77

15,50

II. Tại Trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ

131

122

1

Kiến trúc (CT)

7580101CT

42

54

20,80

2

Thiết kế nội thất (CT)

7580108CT

40

49

17,00

3

Kỹ thuật xây dựng (CT)

7580201CT

49

19

15,50

III. Tại Trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt

77

76

1

Kiến trúc (DL)

7580101DL

47

65

20,25

2

Kỹ thuật xây dựng (DL)

7580201DL

30

11

15,50

Tổng cộng

1236

1418

Điểm chuẩn Đại học Y Dược Cần Thơ chính thức năm 2020 Điểm chuẩn Đại học Y Dược Cần Thơ chính thức năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên chính thức năm 2020 Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên chính thức năm 2020
In bài viết

Truyền hình