6h ngày 3/6, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19, đánh dấu 48 ngày không lây nhiễm trong cộng đồng.

Truyền hình