Danh sách trợ lý, thư ký của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng, theo cập nhật mới nhất của Cổng thông tin Chính phủ và trang web của Văn phòng Chính phủ.
danh sach tro ly thu ky cua thu tuong chinh phu nguyen xuan phuc va cac pho thu tuong
Theo Website Văn phòng Chính phủ, hiện tại Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đang có 5 trợ lý

Trợ lý của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gồm những ai?

Theo Website Văn phòng Chính phủ tại địa chỉ http://vpcp.chinhphu.vn/, danh sách các trợ lý, thư ký của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gồm những người sau:

STT

Họ và tên

Thông tin bổ nhiệm

Chức vụ

1

Bùi Huy Hùng

Theo Quyết định 2069/QĐ-TTG ngày 31/10/2016, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm ông Bùi Huy Hùng giữ chức vụ Trợ lý đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
2

Cao Xuân Thành

Theo Quyết định 293/QĐ-TTg ngày 6/3/2017, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Cao Xuân Thành, Trợ lý đồng chí Hoàng Trung Hải, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, giữ chức vụ Trợ lý đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
3

Đỗ Ngọc Huỳnh

Theo Quyết định 1758/QĐ-TTg ngày 17/12/2018, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đỗ Ngọc Huỳnh, Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập, Văn phòng Chính phủ, giữ chức Trợ lý đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

4

Nguyễn Hoàng Anh

Theo Quyết định 58/QĐ-TTg ngày 12/01/2019, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh, Hàm Vụ trưởng, Thư ký giúp việc đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, giữ chức vụ Trợ lý đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.

Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

5

Cấn Đình Tài

Theo Quyết định 598/QĐ-TTg ngày 29/04/2020, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Cấn Đình Tài, Hàm Vụ trưởng, Thư ký đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, giữ chức Trợ lý đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.

Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Như vậy theo cập nhật trên website của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hiện có 5 Trợ lý.

Danh sách trợ lý, thư ký của các Phó Thủ tướng Chính phủ

STT

Họ và tên

Chức vụ

1 Nguyễn Văn Nam Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình
2 Lê Thanh Hải Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình
3 Đặng Hoàng Giang Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh

4

Nguyễn Quang Linh

Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh

5 Nguyễn Văn Trịnh Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam
6 Nguyễn Trí Dũng Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng
7 Trương Anh Tuấn Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình
8 Đỗ Xuân Minh Thư ký Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam
9 Quang Minh Thư ký Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng
10 Nguyễn Xuân Tuyến Thư ký Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng
11 Hoàng Văn Bằng Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình
In bài viết

Truyền hình